پادکست شماره سی و ششم

پادکست شماره سی و ششم
🎧 رادیو سها آگرین تک
پادکست سی و ششم
🔻موضوع : چالش‌های تنظیم تعادل اسید - باز در گاوهای شیری
🔺هرهفته شنبه ها شنونده باشید

حفظ تعادل اسید و باز شکمبه باعث حفظ سلامت شکمبه و نهایتا دام می‌شود. مصرف زیاد مواد آلی قابل تخمیر در شکمبه باعث افزایش تولید اسیدهای چرب و افزایش احتمال اسیدوز می‌شود. با انتخاب نوع غله و همچنین فراوری مناسب آنها می توان تولید اسیدهای چرب در شکمبه را مدیریت کرد. فیبر موثر فیزیکی با تحریک نشخوار و تولید بافر و افزایش تحرک شکمبه نقش مهمی در حفظ سلامت شکمبه دارد.

@sohaagreentechco

#سها_آگرین_تک #رادیو_آگرین_تک #پادکست #دپارتمان_علمی_گروه_محسنیان #پادکست_علمی #گاو_شیری #صنعت_گاو_شیری #آگرین_تک #مطالب_علمی #رادیو #مطالب_کاربردی #گوساله #علوم_دامپروری #گاوداری #رادیو_آگرین #گاودار #دامدار #گاو #پرواربندی #شیر #افزودنی_های_خوراک #جیره #تغذیه_گاو_شیری #دامپزشک #دامپزشکی
بیش از ۳ سال قبل