پادکست شماره چهل

پادکست شماره چهل
🎧 رادیو سها آگرین تک
پادکست چهل
🔻موضوع : راهکار های عملی برای کاهش اسیدوز تحت حاد
🔺هرهفته شنبه ها شنونده باشید

عدم سازگاری شکمبه به تغییر جیره باعث افزایش احتمال اسیدوز می‌شود. سازگاری دیواره شکمبه 4 تا 6 هفته و سازگاری میکروارگانیسم های شکمبه 3 هفته زمان نیاز دارد. برای سازگاری گاوهای تازه زا به جیره های پرکنسانتره حداقل 3 تا 5 هفته زمان نیاز است. گاوهای شکم اول به اسیدوز نسبت به گاوهای چند شکم حساسیت بیشتری دارند. تغییرات مدیریتی مناسب برای حفظ سلامت شکمبه در گاوهای شکم اول را لحاظ کنید.
@sohaagreentechco

#سها_آگرین_تک #رادیو_آگرین_تک #پادکست #دپارتمان_علمی_گروه_محسنیان #پادکست_علمی #گاو_شیری #صنعت_گاو_شیری #آگرین_تک #مطالب_علمی #رادیو #مطالب_کاربردی #گوساله #علوم_دامپروری #گاوداری #رادیو_آگرین #گاودار #دامدار #گاو #پرواربندی #شیر #افزودنی_های_خوراک #جیره #تغذیه_گاو_شیری #دامپزشک #دامپزشکی
بیش از ۳ سال قبل