پادکست شماره چهل و یکم

پادکست شماره چهل و یکم
🎧 رادیو سها آگرین تک
پادکست چهل و یکم
🔻موضوع : راهکارهای مدیریتی برای کاهش اسیدوز تحت حاد
🔺هرهفته شنبه ها شنونده باشید

روش‌های موثر در کاهش احتمال اسیدوز عبارتند از:
• تعداد دفعات بالای تغذیه ای (حداقل 4 مرتبه)
• تهیه فضای کافی آخور (حداقل 60 سانتیمتر)
• مخلوط کردن مناسب خوراک (5 دقیقه بعد از افزودن آخرین جزء خوراک)
• اضافه کردن آب به خوراک (ماده خشک جیره حداکثر50%)
• بررسی میزان نشخوار دام‌ها (استفاده از سیستم های ارزیابی نشخوار)
• استفاده از افزودنی های خاص (مخمر زنده و بیکربنات‌ها)

@sohaagreentechco

#سها_آگرین_تک #رادیو_آگرین_تک #پادکست #دپارتمان_علمی_گروه_محسنیان #پادکست_علمی #گاو_شیری #صنعت_گاو_شیری #آگرین_تک #مطالب_علمی #رادیو #مطالب_کاربردی #گوساله #علوم_دامپروری #گاوداری #رادیو_آگرین #گاودار #دامدار #گاو #پرواربندی #شیر #افزودنی_های_خوراک #جیره #تغذیه_گاو_شیری #دامپزشک #دامپزشکی
بیش از ۳ سال قبل