پادکست شماره چهل و دوم

پادکست شماره چهل و دوم
🎧 رادیو سها آگرین تک
پادکست چهل و دوم
🔻موضوع : تاثیر تنش حرارتی در دوره خشکی بر عملکرد بعدی گاوها
🔺هرهفته شنبه ها شنونده باشید

مهمترین جایگاهی که باید در آنها از سیستم خنک کننده استفاده شود جایگاه گاوهای خشک است و هزینه ای که در محل نگهداری گاوهای خشک انجام میشود خیلی سریع به دامدار برمیگردد. استفاده از سیستم های پیشرفته خنک کننده در گاوهای خشک باعث افزایش تولید شیر حتی تا حدود 30 هفته بعد از زایش میشود.
@sohaagreentechco

#سها_آگرین_تک #رادیو_آگرین_تک #پادکست #دپارتمان_علمی_گروه_محسنیان #پادکست_علمی #گاو_شیری #صنعت_گاو_شیری #آگرین_تک #مطالب_علمی #رادیو #مطالب_کاربردی #گوساله #علوم_دامپروری #گاوداری #رادیو_آگرین #گاودار #دامدار #گاو #پرواربندی #شیر #افزودنی_های_خوراک #جیره #تغذیه_گاو_شیری #دامپزشک #دامپزشکی
بیش از ۳ سال قبل