پادکست شماره چهل و سوم

پادکست شماره چهل و سوم


🎧 رادیو سها آگرین تک
پادکست چهل و سوم
🔻موضوع : تاثیر تنش حرارتی در دوره خشکی گاوها بر عملکرد گوساله ها
🔺هرهفته شنبه ها شنونده باشید

تنش حرارتی در دوره خشکی بر عملکرد و سلامت گوساله ها تاثیر دارد. کاهش وزن تولد و کاهش عملکرد ایمنی از مشخص ترین تاثیرات تنش دوره خشکی بر گوساله ها است. جدا از کاهش خوراک مصرفی در گاوهای مادر، تنش حرارتی به صورت مستقیم نیز تاثیر منفی بر عملکرد گوساله ها دارد. خنک کردن گاوها در این دوره با حفظ دمای بدن گاوها باعث بهبود عملکرد گوساله ها میشود. احتمالا تنش حرارتی در دوره خشکی با تغییر بیان ژنهای گوساله ها بر عملکرد کلی آنها در ادامه زندگی تاثیر دارد.
@sohaagreentechco

#سها_آگرین_تک #رادیو_آگرین_تک #پادکست #دپارتمان_علمی_گروه_محسنیان #پادکست_علمی #گاو_شیری #صنعت_گاو_شیری #آگرین_تک #مطالب_علمی #رادیو #مطالب_کاربردی #گوساله #علوم_دامپروری #گاوداری #رادیو_آگرین #گاودار #دامدار #گاو #پرواربندی #شیر #افزودنی_های_خوراک #جیره #تغذیه_گاو_شیری #دامپزشک #دامپزشکی

بیش از ۳ سال قبل