پادکست شماره چهل و چهارم

پادکست شماره چهل و چهارم


🎧 رادیو سها آگرین تک
پادکست چهل و چهارم
🔻موضوع : چه زمانی تصمیم به حذف گاوها میگیریم؟
🔺هرهفته شنبه ها شنونده باشید

در شرایطی که قیمت خوراک بالا می رود یا اینکه قیمت شیر پایین می آید سطح تولید شیر گله ها باید افزایش یابد تا بتوانند نقطه سر به سر درآمد به هزینه را تامین کنند. در مورد گاوهایی که نمی توانند هزینه خوراک خود را تامین کنند، با توجه به شرایطی مانند شکم زایش و یا آبستن بودن آنها باید تصمیم گیری شود. عاملی به نام پتانسیل سود گاوها در آینده می تواند نقش مهمی در تصمیم گیری برای حذف گاوها داشته باشد
@sohaagreentechco

#سها_آگرین_تک #رادیو_آگرین_تک #پادکست #دپارتمان_علمی_گروه_محسنیان #پادکست_علمی #گاو_شیری #صنعت_گاو_شیری #آگرین_تک #مطالب_علمی #رادیو #مطالب_کاربردی #گوساله #علوم_دامپروری #گاوداری #رادیو_آگرین #گاودار #دامدار #گاو #پرواربندی #شیر #افزودنی_های_خوراک #جیره #تغذیه_گاو_شیری #دامپزشک #دامپزشکی

بیش از ۳ سال قبل