پادکست شماره چهل و پنجم

پادکست شماره چهل و پنجم


🎧 رادیو سها آگرین تک
پادکست چهل و پنجم
🔻موضوع : عوامل موثر بر حذف در گله های ایران
🔺هرهفته شنبه ها شنونده باشید


مهمترین عامل کوتاه بودن طول عمر و کاهش بقاء در گاوهای هلشتاین کشور، حذف در اثر ناهنجاریهای تولید مثلی و مشکلات باروری است. از طرف دیگر، بالا بودن میزان حذف اجباری گاوها نشان می‌دهد که دامدار قدرت انتخاب و حذف اختیاری دام‌ها را از دست داده و گاوها به علل مختلفی که خارج از اراده دامدار می‌باشد گله را ترک کرده اند. خطر حذف گاوهای هلشتاین ایران به طور معنی داری با افزایش سن اولین زایش، شکم زایش و کاهش سطح تولید شیر افزایش یافت.

@sohaagreentechco

#سها_آگرین_تک #رادیو_آگرین_تک #پادکست #دپارتمان_علمی_گروه_محسنیان #پادکست_علمی #گاو_شیری #صنعت_گاو_شیری #آگرین_تک #مطالب_علمی #رادیو #مطالب_کاربردی #گوساله #علوم_دامپروری #گاوداری #رادیو_آگرین #گاودار #دامدار #گاو #پرواربندی #شیر #افزودنی_های_خوراک #جیره #تغذیه_گاو_شیری #دامپزشک #دامپزشکی

بیش از ۳ سال قبل