پادکست شماره چهل و هفتم

پادکست شماره چهل و هفتم


🎧 رادیو سها آگرین تک
پادکست چهل و هفتم
🔻موضوع : روش‌های بهبود مدیریت تغذیه ای و پرورشی گله ها به منظور حفظ سود دامداری‌ها
🔺هرهفته شنبه ها شنونده باشید

هزینه خوراک تقریبا 65 درصد هزینه های یک گاوداری را تشکیل می دهد و بنابراین بهبود استفاده از مواد خوراکی و کاهش هزینه ها در این بخش می تواند باعث افزایش سود دامداری بشود. استفاده از جیره های مختلف متناسب با تولید بهاربندهای مختلف، جابه جایی مناسب گاوها، تعیین قیمت مواد خوارکی بر اساس انالیز مواد مغذی آنها و مقایسه ان با قیمت واقعی انها در بازار، استفاده از پس مانده های کارخانجات، اهمیت به تغذیه گاوهای تازه زا و تلیسه ها، و همچنین استفاده مناسب از افزودنی های خوراک از جمله روشهای بهبود کارایی تغذیه در گله های گاوهای شیری است.

@sohaagreentechco

#سها_آگرین_تک #رادیو_آگرین_تک #پادکست #دپارتمان_علمی_گروه_محسنیان #پادکست_علمی #گاو_شیری #صنعت_گاو_شیری #آگرین_تک #مطالب_علمی #رادیو #مطالب_کاربردی #گوساله #علوم_دامپروری #گاوداری #رادیو_آگرین #گاودار #دامدار #گاو #پرواربندی #شیر #افزودنی_های_خوراک #جیره #تغذیه_گاو_شیری #دامپزشک #دامپزشکی
بیش از ۳ سال قبل