پادکست شماره چهل و نهم

پادکست شماره چهل و نهم🎧 رادیو سها آگرین تک
پادکست چهل و نهم

🔻موضوع : روش‌های افزایش مواد جامد شیر

🔺هرهفته شنبه ها شنونده باشید

یکی از روش‌های بهبود درآمد گاوداری‌ها افزایش مواد جامد شیر است که می‌تواند زمانی‌که سطح تولید شیر گله‌ها کاهش می‌یابد باعث حفظ سود دامدار بشود. برای بهبود ترکیبات شیر باید سلامت شکمبه را تامین کنید. با افزایش سلامت شکمبه تولید چربی و پروتئین به حداکثر خود می رسد. برای این منظور حتما در تغذیه علوفه و چربی دقت کافی داشته باشید و همچنین سعی کنید با استفاده از نکات مدیریتی تغذیه، از جداسازی گاوها جلوگیری کنید.
@sohaagreentechco

#سها_آگرین_تک #رادیو_آگرین_تک #پادکست #دپارتمان_علمی_گروه_محسنیان #پادکست_علمی #گاو_شیری #صنعت_گاو_شیری #آگرین_تک #مطالب_علمی #رادیو #مطالب_کاربردی #گوساله #علوم_دامپروری #گاوداری #رادیو_آگرین #گاودار #دامدار #گاو #پرواربندی #شیر #افزودنی_های_خوراک #جیره #تغذیه_گاو_شیری #دامپزشک #دامپزشکیبیش از ۳ سال قبل