پادکست شماره پنجاه

پادکست شماره پنجاه


🎧 رادیو سها آگرین تک
پادکست پنجاه
🔻موضوع : دامداری هوشمند با کمک اینترنت اشیا
🔺هرهفته شنبه ها شنونده باشید

دامپروری دقیق (Precision Livestock Farming) یک مفهوم مدیریتی است که بر مشاهده، اندازه گیری و میزان پاسخ به تغییرات تعریف می شود. با استفاده از اینترنت اشیا و سایر تکنولوژی های جدید، دامدار می تواند گله خود را با هزینه کمتر، بسیار بهتر مدیریت کرده و عوامل مهمی مانند مکان یابی، تشخیص فحلی، لنگش، نمره بدنی و تغییر رفتار دام به علت مشکلات مدیریتی و تغذیه ای را به راحتی تشخیص بدهد. در اصل با استفاده از این سیستم ها شما می توانید به راحتی با گاو صحبت کنید و متوجه شوید که گاو از شما چه می خواهد.
@sohaagreentechco

#سها_آگرین_تک #رادیو_آگرین_تک #پادکست #دپارتمان_علمی_گروه_محسنیان #پادکست_علمی #گاو_شیری #صنعت_گاو_شیری #آگرین_تک #مطالب_علمی #رادیو #مطالب_کاربردی #گوساله #علوم_دامپروری #گاوداری #رادیو_آگرین #گاودار #دامدار #گاو #پرواربندی #شیر #افزودنی_های_خوراک #جیره #تغذیه_گاو_شیری #دامپزشک #دامپزشکی

بیش از ۳ سال قبل