پادکست شماره پنجاه و یکم

پادکست شماره پنجاه و یکم


🎧 رادیو سها آگرین تک
پادکست پنجاه و یکم
🔻موضوع : تاثیر تنش حرارتی بر رفتار گاوها
🔺هرهفته شنبه ها شنونده باشید

بزرگترین تنش محیطی که در صنعت پرورش گاو شیری در ایران اتفاق می افتد، بدون شک تنش حرارتی است. بررسی رفتار خوابیدن گاوها می‌تواند نقش مهمی در مدیریت گله‌ها و براورد کارایی سیستم خنک کننده در تنش حرارتی داشته باشد. اگر سیستم خنک کننده باعث کاهش تنش حرارتی بشود، رفتار خوابیدن و خوردن گاوها به وضعیت طبیعی خود بر می‌گردد در غیر این صورت، شاهد تغییر رفتار دام‌ها خواهید بود. امروزه می‌توان رفتار دام‌ها را با استفاده از سیستم‌هایی که آنها را بطور مداوم مورد ارزیابی قرار می‌دهد، بررسی و اندازه گیری کرد
@sohaagreentechco

#سها_آگرین_تک #رادیو_آگرین_تک #پادکست #دپارتمان_علمی_گروه_محسنیان #پادکست_علمی #گاو_شیری #صنعت_گاو_شیری #آگرین_تک #مطالب_علمی #رادیو #مطالب_کاربردی #گوساله #علوم_دامپروری #گاوداری #رادیو_آگرین #گاودار #دامدار #گاو #پرواربندی #شیر #افزودنی_های_خوراک #جیره #تغذیه_گاو_شیری #دامپزشک #دامپزشکی

بیش از ۳ سال قبل