پادکست شماره پنجاه و دوم

پادکست شماره پنجاه و دوم


🎧 رادیو سها آگرین تک
پادکست پنجاه و دوم
🔻موضوع : استفاده از مخمر زنده در گوساله‌های شیرخوار
🔺هرهفته شنبه ها شنونده باشید

در اکثر گاوداریها، بیشترین درصد بیماری و تلفات در گوساله های قبل از شیرگیری است. در امریکای شمالی، نرخ ابتلا به بیماری و تلفات در گوساله های شیرخوار به ترتیب 34/9 و 6/4 درصد بود. مخمر زنده می تواند به عنوان یک افزودنی برای بهبود عملکرد گوساله های شیرخوار و تثبیت محیط شکمبه استفاده شود. همچنین بهبود عملکرد سیستم ایمنی و کاهش اسهال از نتایج استفاده از مخمر زنده است.
@sohaagreentechco

#سها_آگرین_تک #رادیو_آگرین_تک #پادکست #دپارتمان_علمی_گروه_محسنیان #پادکست_علمی #گاو_شیری #صنعت_گاو_شیری #آگرین_تک #مطالب_علمی #رادیو #مطالب_کاربردی #گوساله #علوم_دامپروری #گاوداری #رادیو_آگرین #گاودار #دامدار #گاو #پرواربندی #شیر #افزودنی_های_خوراک #جیره #تغذیه_گاو_شیری #دامپزشک #دامپزشکی

بیش از ۳ سال قبل