پادکست شماره پنجاه و سوم

پادکست شماره پنجاه و سوم

🎧 رادیو سها آگرین تک
پادکست پنجاه و سوم
🔻موضوع : تشخیص فحلی با استفاده از تکنولوژی‌های جدید
🔺هرهفته شنبه ها شنونده باشید

گاوهای شیری دام‌های باارزشی هستند که برای رسیدن به نتایج بهتر احتیاج به مدیریت دقیق دارند. یکی از مشکلات اصلی گله‌های گاو شیری تشخیص فحلی و کاهش نرخ تولیدمثل باشد. به همین منظور استفاده از وسایل کمکی برای تشخیص فحلی می‌تواند بسیار موثر باشد. در بین وسایل استفاده شده سیستم‌های ارزیابی رفتار دام‌ها می‌تواند تاثیر زیادی در بهبود تشخیص فحلی و نهایتا سود اقتصادی گله‌ها داشته باشد.
@sohaagreentechco

#سها_آگرین_تک #رادیو_آگرین_تک #پادکست #دپارتمان_علمی_گروه_محسنیان #پادکست_علمی #گاو_شیری #صنعت_گاو_شیری #آگرین_تک #مطالب_علمی #رادیو #مطالب_کاربردی #گوساله #علوم_دامپروری #گاوداری #رادیو_آگرین #گاودار #دامدار #گاو #پرواربندی #شیر #افزودنی_های_خوراک #جیره #تغذیه_گاو_شیری #دامپزشک #دامپزشکی
بیش از ۳ سال قبل