پادکست شماره چهارم

پادکست شماره چهارم

🎧 رادیو سها آگرین تک
پادکست چهارم
🔻موضوع: آغوز – بخش دوم
🔺هرهفته شنبه ها شنونده باشید
@sohaagreentechco
#سها_آگرین_تک #رادیو_آگرین_تک #پادکست #دپارتمان_علمی_گروه_محسنیان #پادکست_علمی #گاو_شیری #صنعت_گاو_شیری #آگرین_تک #مطالب_علمی #رادیو #مطالب_کاربردی #گوساله #علوم_دامپروری #گاوداری #رادیو_آگرین #گاودار #دامدار #گاو #پرواربندی #شیر #افزودنی_های_خوراک #جیره #تغذیه_گاو_شیری #دامپزشک #دامپزشکی #اینترنت_اشیاء #گجت_هوشمند
بیش از ۳ سال قبل