پادکست شماره پنجاه و هشتم

پادکست شماره پنجاه و هشتم

🎧 رادیو سها آگرین تک
پادکست پنجاه و هشتم
🔻موضوع : تاثیر استفاده از سطوح مختلف شیر خشک بر عملکرد گوساله ها
🔺هرهفته شنبه ها شنونده باشید

امروزه، اهمیت تغذیه کمی و کیفی گوساله ها، برای دستیابی به وزن مناسب شیرگیری در زمان مطلوب و همچنین کاهش هزینه ها مد نظر می باشد. دوره شیرخوارگی مناسب ترین زمان برای افزایش رشد گوساله ها می باشد، که تاثیری بلندمدت بر عملکرد دام می تواند داشته باشد. به همین دلیل افزایش سطح مصرف شیر یا شیر خشک می تواند باعث بهبود عملکرد گوساله ها، کاهش هزینه های پروش، کاهش سن زایش، بهبود سلامت دام، و نهایتا افزایش تولید شیر دام بشود.
@sohaagreentechco

#سها_آگرین_تک #رادیو_آگرین_تک #پادکست #دپارتمان_علمی_گروه_محسنیان #پادکست_علمی #گاو_شیری #صنعت_گاو_شیری #آگرین_تک #مطالب_علمی #رادیو #مطالب_کاربردی #گوساله #علوم_دامپروری #گاوداری #رادیو_آگرین #گاودار #دامدار #گاو #پرواربندی #شیر #افزودنی_های_خوراک #جیره #تغذیه_گاو_شیری #دامپزشک #دامپزشکی
بیش از ۳ سال قبل