پادکست شماره پنجاه و نهم

پادکست شماره پنجاه و نهم

🎧 رادیو سها آگرین تک
پادکست پنجاه ونهم
🔻موضوع : استفاده از نشخوار برای ارزیابی بیماری های متابولیک و گوارشی
🔺هرهفته شنبه ها شنونده باشید

تشخیص زودتر و درمان به موقع گاوهای بیمار به کاهش اثرات منفی آنها بر تولید شیر، تولیدمثل و اسایش کلی گاو کمک می کند. عموما گاوها قبل از اینکه از خوراک بیافتند یا دچار تب و یا سایر علامتهای بیماری شوند، شروع به کاهش تولید کرده اند. تشخیص زودتر بیماریها می تواند به کاهش هزینه های درمان، افزایش شانس موفقیت درمان و برگشت موفق گاوهای بیمار به شیردهی و تولیدمثل کمک کند. نشخوار یکی از اولین شاخصها در اسایش گاوهای شیری است. برای چندین دهه، دامداران، دامپزشکان و مشاوران تغذیه نشخوار را به عنوان شاخصی از سلامتی گاو در نظر گرفتند. گاوهای سالم عموما بین 8 تا 9 ساعت در روز نشخوار می کنند. کاهش زمان نشخوار، نشانگر یک مشکل در حال تولید است.
@sohaagreentechco

#سها_آگرین_تک #رادیو_آگرین_تک #پادکست #دپارتمان_علمی_گروه_محسنیان #پادکست_علمی #گاو_شیری #صنعت_گاو_شیری #آگرین_تک #مطالب_علمی #رادیو #مطالب_کاربردی #گوساله #علوم_دامپروری #گاوداری #رادیو_آگرین #گاودار #دامدار #گاو #پرواربندی #شیر #افزودنی_های_خوراک #جیره #تغذیه_گاو_شیری #دامپزشک #دامپزشکی
بیش از ۳ سال قبل