پادکست شماره شصت

پادکست شماره شصت

🎧 رادیو سها آگرین تک
پادکست شصت
🔻موضوع : ارتباط تغییر رفتار گاوها با متریت
🔺هرهفته شنبه ها شنونده باشید

دوره انتقال پر چالش‌ترین دوره زندگی گاوهای شیری می‌باشد که باید از عهده تغییرات عمده متابولیک، فیزیولوژیک و هورمونی بر بیاید. یکی از مهمترین بیماری های دوره انتقال متریت می باشد. تغییر رفتار دام‌ها قبل از زایش می تواند در تشخیص بیماری متریت به گاودارها کمک کند. گاوهایی که بعد از زایش به متریت مبتلا می شوند عموما مدت زمان کمتری خوراک می خورند و توسط گاوهای دیگر بیشتر از سر اخور رانده میشوند. همچنین مدت زمان ایستادن در این گاوها نیز افزایش می یابد. نکته قابل توجه این است که تشخیص بیماری توسط سیستم های ارزیابی رفتار خیلی زودتر از سایر سیستم ها انجام می‌شود
@sohaagreentechco

#سها_آگرین_تک #رادیو_آگرین_تک #پادکست #دپارتمان_علمی_گروه_محسنیان #پادکست_علمی #گاو_شیری #صنعت_گاو_شیری #آگرین_تک #مطالب_علمی #رادیو #مطالب_کاربردی #گوساله #علوم_دامپروری #گاوداری #رادیو_آگرین #گاودار #دامدار #گاو #پرواربندی #شیر #افزودنی_های_خوراک #جیره #تغذیه_گاو_شیری #دامپزشک #دامپزشکی
بیش از ۳ سال قبل