پادکست شماره شصت و یکم

پادکست شماره شصت و یکم

🎧 رادیو سها آگرین تک
پادکست شصت و یکم
🔻موضوع : مناسب‌ترین سن افزایش رشد گوساله و تلیسه
🔺هرهفته شنبه ها شنونده باشید

بدون شك پشتوانه هر واحد دامپروري، گوساله و تليسه‌هايي است كه در آينده براي جايگزيني گاوهاي حذف ‌شده و يا در راستاي افزايش ظرفيت وارد چرخه توليد خواهند شد. بهترین زمان رشد تلیسه ها زمان شیرخوارگی است. در این زمان کارایی رشد در بهترین حالت خود قرار دارد و گوساله ها به ازاء هر دو کیلو ماده خشک مصرفی یک کیلو افزایش وزن دارند. افزایش رشد در دوره شیرخوارگی باعث افزایش بیان ژنها و میزان بافت پارانشیم پستان میشود که باعث افزایش توانایی پستان در تولید شیر می شود. بنابراین می توان نتیجه گرفت که بهترین سن برای افزایش رشد در پرورش تلیسه و گوساله سن قبل از شیرگیری می‌باشد که علاوه بر کاهش سن تلقیح و زایش باعث افزایش تولید شیر در اولین شیردهی نیز می‌شود.
@sohaagreentechco

#سها_آگرین_تک #رادیو_آگرین_تک #پادکست #دپارتمان_علمی_گروه_محسنیان #پادکست_علمی #گاو_شیری #صنعت_گاو_شیری #آگرین_تک #مطالب_علمی #رادیو #مطالب_کاربردی #گوساله #علوم_دامپروری #گاوداری #رادیو_آگرین #گاودار #دامدار #گاو #پرواربندی #شیر #افزودنی_های_خوراک #جیره #تغذیه_گاو_شیری #دامپزشک #دامپزشکی
بیش از ۳ سال قبل