پادکست شماره شصت و دوم

پادکست شماره شصت و دوم

🎧 رادیو سها آگرین تک
پادکست شصت و دوم
🔻موضوع : به گوساله ها در تنش حرارتی کمک کنید
🔺هرهفته شنبه ها شنونده باشید

تنش حرارتی نگرانی اصلی در گله های شیری در تابستان است، اما اکثریت دامداران ابتدا بر گاوهای شیری خود تمرکز می‌کنند. در حالیکه که خنک نگه داشتن گله شیری مهم است، ما نباید فراموش کنیم که به گوساله ها نیز کمک کنیم تا خنک شوند. بعضی از راهکارهای مدیریتی برای سالم نگه داشتن گوساله ها در هوای گرم و مرطوب:
استفاده از بستر ماسه ای برای خنک نگه داشتن گوساله ها، افزایش جریان و جابه جایی هوا برای تامین هوای تازه، تغذیه استارتر تازه روزانه برای تامین مصرف خوراک مناسب در هوای گرم، انجام کارهای پر استرس مانند حرکت و جابه جایی در اول صبح، تهیه میزان کافی از آب خنک و تمیز برای جلوگیری از کاهش مصرف خوراک، تصحیح در جایگاه، مانند نصب سایه بان حتی در بیرون هچ های گوساله، و سایر تغییراتی که به کاهش تاثیر حرارت زیاد در گوساله ها کمک می کند.

@sohaagreentechco

#سها_آگرین_تک #رادیو_آگرین_تک #پادکست #دپارتمان_علمی_گروه_محسنیان #پادکست_علمی #گاو_شیری #صنعت_گاو_شیری #آگرین_تک #مطالب_علمی #رادیو #مطالب_کاربردی #گوساله #علوم_دامپروری #گاوداری #رادیو_آگرین #گاودار #دامدار #گاو #پرواربندی #شیر #افزودنی_های_خوراک #جیره #تغذیه_گاو_شیری #دامپزشک #دامپزشکی
بیش از ۳ سال قبل