پادکست شماره شصت و سوم

پادکست شماره شصت و سوم

🎧 رادیو سها آگرین تک
پادکست شصت و سوم
🔻موضوع : آیا گوساله ها در هوای گرم به شیر بیشتر نیاز دارند؟
🔺هرهفته شنبه ها شنونده باشید

بطور کلی در تنش حرارتی احتیاجات انرژی گوساله ها افزایش می یابد، اما متاسفانه به علت کاهش مصرف استارتر، دریافت انرژی توسط گوساله ها کاهش می یابد. در این حالت و برای جلوگیری از کاهش رشد بدن، باید از روش‌هایی برای افزایش دریافت انرژی در گوساله ها استفاده شود. یکی از این روش‌ها افزایش سطح مصرف شیر یا شیر خشک است. حتما سعی کنید با افزایش سطح مصرف تعداد دفعات شیردهی را افزایش دهید تا گوساله ها دچار مشکل در مصرف شیر نشوند. روش دیگر، افزایش غلظت یا به عبارتی افزایش ماده خشک شیر است. برای این منظور می توانید شیر خشک به شیر مصرفی اضافه کنید یا اینکه پودر شیر خشک را با میزان آب کمتری مخلوط کنید.

@sohaagreentechco

#سها_آگرین_تک #رادیو_آگرین_تک #پادکست #دپارتمان_علمی_گروه_محسنیان #پادکست_علمی #گاو_شیری #صنعت_گاو_شیری #آگرین_تک #مطالب_علمی #رادیو #مطالب_کاربردی #گوساله #علوم_دامپروری #گاوداری #رادیو_آگرین #گاودار #دامدار #گاو #پرواربندی #شیر #افزودنی_های_خوراک #جیره #تغذیه_گاو_شیری #دامپزشک #دامپزشکی
بیش از ۳ سال قبل