پادکست شماره شصت و چهارم

پادکست شماره شصت و چهارم

🎧 رادیو سها آگرین تک
پادکست شصت و چهارم
🔻موضوع : آیا افزایش مصرف شیر یا شیر خشک در گوساله‌های شیرخوار باعث کاهش رشد بعد از شیرگیری می‌شود؟
🔺هرهفته شنبه ها شنونده باشید

بطور کلی موثرترین راه برای مقابله با اثرات نامطلوب مصرف شیر زیاد بر کاهش استارتر مصرفی و کاهش رشد بعد از شیرگیری روش قطع شیر تدریجی است. برای این کار حتما سعی شود که گوساله‌ها به صورت تدریجی و بین 10 تا 14 روز از شیر گرفته شوند. کاهش تدریجی شیر مصرفی گوساله‌ها باعث افزایش مصرف استارتر و رشد و توسعه شکمبه می‌شود. کلا گوساله‌های که به صورت تدریجی از شیر گرفته می‌شوند بعد از شیرگیری سریعا مصرف استارتر خود را افزایش می‌دهند و این افزایش مصرف استارتر باعث حفظ رشد انها یا حتی افزایش رشد بیشتر آنها می‌شود.

@sohaagreentechco

#سها_آگرین_تک #رادیو_آگرین_تک #پادکست #دپارتمان_علمی_گروه_محسنیان #پادکست_علمی #گاو_شیری #صنعت_گاو_شیری #آگرین_تک #مطالب_علمی #رادیو #مطالب_کاربردی #گوساله #علوم_دامپروری #گاوداری #رادیو_آگرین #گاودار #دامدار #گاو #پرواربندی #شیر #افزودنی_های_خوراک #جیره #تغذیه_گاو_شیری #دامپزشک #دامپزشکی
بیش از ۳ سال قبل