پادکست شماره شصت و ششم

پادکست شماره شصت و ششم

🎧 رادیو سها آگرین تک
پادکست شصت و ششم
🔻موضوع : ارتباط بین تغییر رفتار و کتوز در دوره انتقال
🔺هرهفته شنبه ها شنونده باشید

دوره انتقال، عموما 21 روز قبل تا 21 روز بعد از زایش، پر چالش‌ترین دوره زندگی گاوهای شیری می‌باشد که باید از عهده تغییرات عمده متابولیک، فیزیولوژیک و هورمونی و همچنین تنوعی از تنش‌های مدیریتی و محیطی بر بیاید. تشخیص بیماری های اوایل زایش هرچه سریعتر انجام شود درمان ان راحت تر است و خسارت کمتری به دامدار وارد می کند. استفاده از نشانگرهای موجود در خون و شیر علاوه بر هزینه در زمان وقوع بیماری به صورت حاد اغلب خود را نشان می دهد، ولی استفاده از تغییر رفتار گاوها خیلی سریعتر مشکل را نشان می دهد و می توان در مورد این گاوها حتی قبل از زایش اقدام به درمان کرد.

@sohaagreentechco

#سها_آگرین_تک #رادیو_آگرین_تک #پادکست #دپارتمان_علمی_گروه_محسنیان #پادکست_علمی #گاو_شیری #صنعت_گاو_شیری #آگرین_تک #مطالب_علمی #رادیو #مطالب_کاربردی #گوساله #علوم_دامپروری #گاوداری #رادیو_آگرین #گاودار #دامدار #گاو #پرواربندی #شیر #افزودنی_های_خوراک #جیره #تغذیه_گاو_شیری #دامپزشک #دامپزشکی
بیش از ۳ سال قبل