پادکست شماره شصت و پنج

پادکست شماره شصت و پنج

🎧 رادیو سها آگرین تک
پادکست شصت و پنج
🔻موضوع : تب شیر و ارتباط آن با تغییر رفتار در گاوها
🔺هرهفته شنبه ها شنونده باشید

یکی از بیماری های مهم دوره انتقال و شاید مهمترین آنها بیماری تب شیر یا کمبود کلسیم است. با تمام تلاش هایی که در بحث تغذیه ای و برای جلوگیری از تب شیر انجام شده است هنوز هم بسیاری از گاوها دچار کمبود کلسیم تحت حاد میشوند بدون اینکه علامت های واضحی جهت تشخیص داشته باشند. برای تشخیص این دام‌ها حتما باید آزمایش هایی در خون یا شیر انجام شود و سطح کلسیم بررسی شود. اما روش ساده تر می تواند ارزیابی رفتار دام‌ها باشد. اندازه گیری رفتار دام‌ها و میزان خوردن، نشخوار، خوابیدن جهت تشخیص ورم پستان قابل استفاده است. گاوهایی که دچار کمبود کلسیم هستند اغلب دچار تغییر رفتار میشوند و می توان انها را زودتر تشخیص داد، حتی قبل از زایش.

@sohaagreentechco

#سها_آگرین_تک #رادیو_آگرین_تک #پادکست #دپارتمان_علمی_گروه_محسنیان #پادکست_علمی #گاو_شیری #صنعت_گاو_شیری #آگرین_تک #مطالب_علمی #رادیو #مطالب_کاربردی #گوساله #علوم_دامپروری #گاوداری #رادیو_آگرین #گاودار #دامدار #گاو #پرواربندی #شیر #افزودنی_های_خوراک #جیره #تغذیه_گاو_شیری #دامپزشک #دامپزشکی
بیش از ۳ سال قبل