پادکست شماره شصت و هفتم

پادکست شماره شصت و هفتم

🎧 رادیو سها آگرین تک
پادکست شصت و هفتم
🔻موضوع : تاثیر تغذیه مخمر زنده بر عملکرد و رفتار تغذیه گاوهای شیری تحت تنش حرارتی
🔺هرهفته شنبه ها شنونده باشید

مخمر زنده از طریق بهبود هضم خوراک و تغییر رفتار گاوهای شیری باعث افزایش دریافت انرژی از خوراک و حفظ سلامت شکمبه می شود. در تنش حرارتی افزایش دریافت انرژی توسط گاوهای شیری به منظور حفظ عملکرد دام کاملا ضروری است و مخمر زنده بدون تغییر در سطح مواد مغذی جیره می تواند باعث افزایش دریافت انرژی توسط دام شود. بطور کلی ثابت شده است که مخمر زنده اثرات سودمندی بر کارایی، سلامت دام و نیز تولید شیر گاوهای شیری در تنش حرارتی دارد.

@sohaagreentechco

#سها_آگرین_تک #رادیو_آگرین_تک #پادکست #دپارتمان_علمی_گروه_محسنیان #پادکست_علمی #گاو_شیری #صنعت_گاو_شیری #آگرین_تک #مطالب_علمی #رادیو #مطالب_کاربردی #گوساله #علوم_دامپروری #گاوداری #رادیو_آگرین #گاودار #دامدار #گاو #پرواربندی #شیر #افزودنی_های_خوراک #جیره #تغذیه_گاو_شیری #دامپزشک #دامپزشکی
بیش از ۳ سال قبل