پادکست شماره شصت و نهم

پادکست شماره شصت و نهم


🎧 رادیو سها آگرین تک
پادکست شصت و نهم
🔻موضوع : کمبود کلسیم تحت حاد یا تب شیر در گاوهای شیری
🔺هرهفته شنبه ها شنونده باشید

با شروع شیردهی و ادامه تولید شیر، سازگاری های گسترده ای در گاوهای شیری برای حمایت تولید شیر و تامین نیاز به مواد مغذی اتفاق می افتد. علاوه بر افزایش نیاز به انرژی و اسیدهای امینه برای تولید اغوز و بعد از ان تولید شیر، احتیاج به کلسیم نسبت به دوره قبل از شیردهی دو تا سه برابر افزایش می یابد. کمی قبل از زایش، یک گاو شیری 8 تا 10 گرم در روز کلسیم در جنین ذخیره می کند، اما زمانیکه زایمان می کند، فقط 20 تا 30 گرم در روز در اغوز و شیر ترشح میشود. بنابراین، برای حمایت از افزایش نیاز به کلسیم سازگاری های متابولیکی باید انجام شود. اگر این سازگاریها زود و به میزان کافی انجام نشود، غلظت کلسیم خون به زیر سطح ضروری کاهش می یابد و کمبود کلسیم حاد یا تحت حاد اتفاق می افتد.

@sohaagreentechco

#سها_آگرین_تک #رادیو_آگرین_تک #پادکست #دپارتمان_علمی_گروه_محسنیان #پادکست_علمی #گاو_شیری #صنعت_گاو_شیری #آگرین_تک #مطالب_علمی #رادیو #مطالب_کاربردی #گوساله #علوم_دامپروری #گاوداری #رادیو_آگرین #گاودار #دامدار #گاو #پرواربندی #شیر #افزودنی_های_خوراک #جیره #تغذیه_گاو_شیری #دامپزشک #دامپزشکی

بیش از ۳ سال قبل