پادکست شماره هفتاد

پادکست شماره هفتاد


🎧 رادیو سها آگرین تک
پادکست هفتاد
🔻موضوع : جلوگیری از کمبود کلسیم پیرامون زایش در گاوهای شیری
🔺هرهفته شنبه ها شنونده باشید

جلوگیری از کمبود کلسیم پیرامون زایش کار مهمی برای بهینه کردن سلامت گاوهای بعد از زایش، کارایی تولیدمثل، و تولید شیر است. نمونه های کلینیکی کمبود کلسیم به راحتی تشخیص داده و درک می شوند که تغییرات تغذیه ای و مدیریتی نیاز است تا از وقوع بیماری در دفعات بعدی جلوگیری کند. کمبود کلسیم تحت حاد عموما در بیش از 50 درصد گله رخ می دهد، علائم قابل تشخیص ندارد، و فقط باید با ازمایش خون در یک تا دو ساعت بعد از زایش تشخیص داده شود اگر سطح کلسیم خون کمتر از 8/5 میلی گرم در دسی لیتر باشد. مانند سایر بیماری های متابولیک، پیشگیری خیلی مهم است، و استفاده از نمکهای انیونیک و سایر روشهای مدیریتی ممکن است به جلوگیری از این بیماری ها کمک کند.
@sohaagreentechco

#سها_آگرین_تک #رادیو_آگرین_تک #پادکست #دپارتمان_علمی_گروه_محسنیان #پادکست_علمی #گاو_شیری #صنعت_گاو_شیری #آگرین_تک #مطالب_علمی #رادیو #مطالب_کاربردی #گوساله #علوم_دامپروری #گاوداری #رادیو_آگرین #گاودار #دامدار #گاو #پرواربندی #شیر #افزودنی_های_خوراک #جیره #تغذیه_گاو_شیری #دامپزشک #دامپزشکی
بیش از ۳ سال قبل