پادکست شماره هفتاد و دوم

پادکست شماره هفتاد و دوم


🎧 رادیو سها آگرین تک
پادکست هفتاد و دوم
🔻موضوع : نکات مثبت و منفی تغذیه شیر پاستور شده به گوساله ها
🔺هرهفته شنبه ها شنونده باشید

شیر کامل پاستور شده یکی از روش‌های مختلفی است که برای تامین خوراک مایع گوساله ها استفاده می‌شود. این شیر کامل می‌تواند از منابع مختلفی در گاوداری تامین شود، شامل شیر قابل فروش ذخیره شده در تانک شیر، شیر انتقالی، شیر ورم پستانی و یا سایر شیرهای غیرقابل فروش. درحالیکه تغذیه شیر قابل فروش به گوساله ها اغلب باعث کاهش سود دامدار می شود، پاستور کردن و تغذیه شیر غیرقابل فروش مخصوصا شیر حذفی می تواند روشی موثر و کم هزینه برای استفاده از سایر محصولات غیرقابل فروش باشد، به شرطی که به خوبی مدیریت شود.
شاید مصرف شیر غیر قابل فروش و پاستور کردن ان از لحاظ اقتصادی برای دامدار به صرف باشد، ولی مطمئنا برای عملکرد گوساله مناسب نیست. می توان گفت که همه شیرهای غیرقابل فروش پاستور شده نتیجه یکسان ندارند و در هر تولید ترکیب متفاوت دارند که می تواند بر عملکرد گوساله تاثیر طولانی مدت داشته باشد.@sohaagreentechco

#سها_آگرین_تک #رادیو_آگرین_تک #پادکست #دپارتمان_علمی_گروه_محسنیان #پادکست_علمی #گاو_شیری #صنعت_گاو_شیری #آگرین_تک #مطالب_علمی #رادیو #مطالب_کاربردی #گوساله #علوم_دامپروری #گاوداری #رادیو_آگرین #گاودار #دامدار #گاو #پرواربندی #شیر #افزودنی_های_خوراک #جیره #تغذیه_گاو_شیری #دامپزشک #دامپزشکی
بیش از ۳ سال قبل