پادکست شماره هفتاد و سوم

پادکست شماره هفتاد و سوم


🎧 رادیو سها آگرین تک
پادکست هفتاد و سوم
🔻موضوع : ارتباط بین ورم پستان و تنش حرارتی
🔺هرهفته شنبه ها شنونده باشید

ورم پستان شایع ترین بیماری گله های گاو شیری است و این بیماری در تنش حرارتی تشدید می شود. از عوامل افزایش دهنده ورم پستان در تنش حرارتی می توان به ضعف سیستم ایمنی، افزایش هورمون کورتیزول، افزایش فشار عوامل بیماری زا در محیط و همچنین نفوذ لیپو پلی ساکاریدها از شکمبه به خون و نهایتا پستان است. می‌توان با کاهش فشار تنش حرارتی با استفاده از وسایل خنک کننده، تقویت سیستم ایمنی با استفاده از مواد مغذی موثر، حفظ سلامت شکمبه، کاهش آلودگی محیط، بستر خشک و مبارزه با مگس ها به حفظ سلامت پستان و کاهش تعداد سلول های سوماتیک شیر کمک کرد.


@sohaagreentechco

#سها_آگرین_تک #رادیو_آگرین_تک #پادکست #دپارتمان_علمی_گروه_محسنیان #پادکست_علمی #گاو_شیری #صنعت_گاو_شیری #آگرین_تک #مطالب_علمی #رادیو #مطالب_کاربردی #گوساله #علوم_دامپروری #گاوداری #رادیو_آگرین #گاودار #دامدار #گاو #پرواربندی #شیر #افزودنی_های_خوراک #جیره #تغذیه_گاو_شیری #دامپزشک #دامپزشکی
بیش از ۳ سال قبل