پادکست شماره هفتاد و پنج

پادکست شماره هفتاد و پنج

🎧 رادیو سها آگرین تک
پادکست هفتاد و پنجم
🔻موضوع : یکنواختی در تغذیه گوساله ها
🔺هرهفته شنبه ها شنونده باشید

گوساله ها به یکنواختی در تغذیه احتیاج دارند. شیر ترکیبی عالی است که در آن انرژی، پروتئین، ویتامین ها و مواد معدنی به صورت یک خوراک واحد ترکیب شده اند و برای تقویت رشد و سلامت گوساله طراحی شده اند. ترکیب شیرهای غیرقابل فروش می تواند روزانه تغییر کند، و حتی در بین هر وعده شیردوشی ممکن است کاملا متفاوت باشد. موضوع مهم این است که شیرهای قابل فروش نیز می توانند متغیر باشند بسته به اینکه برای تغذیه به گوساله ها چگونه با هم مخلوط شده باشد. سعی شود که برای تامین شیر همیشه از یک بهاربند استفاده شود. همچنین در زمان تغذیه شیر، میزان مواد جامد در هر بار تغذیه با استفاده از بریکس رفرکتومتر اندازه گرفته شود. سپس با استفاده از این اطلاعات و برای کمک به تهیه ترکیب یکنواخت از مواد مغذی، افزودنی ها، شیر خشک، یا مکمل های شیر می توانند به شیر اضافه شوند.


@sohaagreentechco

#سها_آگرین_تک #رادیو_آگرین_تک #پادکست #دپارتمان_علمی_گروه_محسنیان #پادکست_علمی #گاو_شیری #صنعت_گاو_شیری #آگرین_تک #مطالب_علمی #رادیو #مطالب_کاربردی #گوساله #علوم_دامپروری #گاوداری #رادیو_آگرین #گاودار #دامدار #گاو #پرواربندی #شیر #افزودنی_های_خوراک #جیره #تغذیه_گاو_شیری #دامپزشک #دامپزشکی
بیش از ۳ سال قبل