بیان کارایی تولید شیر توسط اعداد

به عنوان یک تولید کننده شیر، شما باید مزرعه خود را از بسیاری جهات به طور منظم ارزیابی و تجزیه و تحلیل کنید.

به عنوان یک تولید کننده شیر، شما باید مزرعه خود را از بسیاری جهات به طور منظم ارزیابی و تجزیه و تحلیل کنید. مزارعي كه در يك جهت عملكرد خوبي دارند احتمالاً داراي ضعفي نيز هستند كه ممكن است آنها را از حداكثر پتانسيل سود خود باز داشته باشد. با ارزیابی مزرعه خود از چندین دیدگاه مختلف، می توانید اطمینان حاصل کنید که تجارت شما از ساختار مناسبی برخوردار بوده و برای عملکرد مطلوب و پتانسیل سود در آینده مدیریت می شود. مناطقی که در زیر شرح داده شده مهم است که هنگام ارزیابی وضعیت فعلی بودجه مزرعه شما در نظر گرفته شوند و باید به برجسته سازی چند معیار برای پیشرفت کمک کنند.

 

محاسبه بازده خوراک

بازده خوراک یک اقدام ساده است که توانایی نسبی گاوها را در تبدیل مواد مغذی خوراک به شیر یا اجزای شیر تعیین می کند. به ساده ترین اصطلاح، همان هزینه های شیر تولیدی در هر کیلو ماده خشک مصرفی است. این معیار باید مرتباً ارزیابی شود و در دوره های کاهش حاشیه سود اهمیت بیشتری پیدا خواهد کرد. برای بهبود بهره وری خوراک دو روش وجود دارد: یکی افزایش تولید شیر با مصرف ماده خشک یکسان با بهبود فرمولاسیون جیره یا بهبود کیفیت علوفه و دیگری کاهش مصرف ماده خشک و حفظ همان تولید شیر است. بسیاری از اصلاحات جیره که باعث افزایش تولید شیر می شود، به طور معمول بازده خوراک را نیز افزایش می دهد.

شیر اصلاح شده بر اساس انرژی (ECM) میزان انرژی موجود در شیر را بر اساس شیر، چربی و پروتئین موجود تعیین می کند و به 3.5% چربی و 3.2% پروتئین تنظیم می شود. با استفاده از معادله زیر می توانید عملکرد پایه فعلی گله خود را تعیین کنید.

ECM = (0.327 x milk kg) + (12.95 x fat kg) + (7.2 x protein kg)

به عنوان مثال، بگذارید بگوییم یک گله در حال حاضر 38 کیلو شیر، با 4% چربی و 3.3% پروتئین را تولید می کند.

(0.327 x 38 kg of milk) + (12.95 x 1.52 kg of fat) + (7.2 x 1.25 kg of protein) = 41.11 kg of ECM

برای شناسایی بیشتر کارایی خود با استفاده از مقدار ECM، می توانید ECM خود را بر میزان ماده خشک دریافتی به ازای هر گاو تقسیم کنید تا بازده خوراک بر اساس ECM فعلی خود را محک بزنید.

به عنوان مثال: 11/41 کیلوگرم ECM  / 85/23 ماده خشک مصرفی = 1.73 کارایی

جدول 1- حدود کارایی در گله های شیری

سودآوری توسط گاوهای سالم در دوره شیردهی انجام می شود. محدوده معمول ECM بین یک سوم بالا و پایین گله ها در ایالات متحده حدود 9 کیلو شیر در روز یا 76 سنت درآمد خالص مزرعه/ کیلوگرم است. این اختلاف 76 سنتی بین گله های بالا و پایین عمدتا به دلیل تأثیر شیر حاشیه ای است (یعنی آن کیلوگرم های اضافی که گاوهای با تولید بالاتر می دهند)، زیرا آخرین کیلوگرم شیر همیشه بیشترین سود را دارد. گله های با ECM بالا تمایل دارند که نرخ ابستنی 21 روزه را بهبود بخشند، هزینه های خوراک به ازائ هر کیلوگرم شیر را کاهش دهند، روزهای باز، تلفات و تعداد سلول های سوماتیک کمتر داشته باشند.

 

محاسبه کارایی ترکیبات

کارایی ترکیبات معیاری برای اندازه گیری عملکرد گاو در یک جیره خاص در محیط گله است. این یک محاسبه ساده است که از کیلوگرم چربی و پروتئین برای تعیین کیلوگرم اجزای بدست آمده از متوسط مصرف ماده خشک استفاده می کند. مثال زیر راندمان ترکیبات شیردهی گله 38 کیلو شیر با 4.0% چربی و 3.3% پروتئین را محاسبه می کند:

8/2 کیلوگرم اجزای شیر تقسیم بر 8/23 کیلوگرم میزان مصرف ماده خشکx  100 = 76/11 کارایی ترکیبات

جدول 2- حدود کارایی ترکیبات

Excellent

Greater than 12%

Good

Greater than 11%

Fair

Greater than 10%

Marginal

Greater than 9%

 

 

 

 

 

بیشتر گاوداری ها دارای محدودیت در تعداد گاوهایی که می توانند در آن نگهداری و تغذیه کنند هستند. بنابراین، سودآوری گله اغلب به میزان کارآیی گله در تولید شیر و اجزای شیر بستگی دارد، به ویژه در زمان قیمت بالای اجزای شیر.

 

محاسبه درآمد بیش از هزینه خوراک

درآمد بیش از هزینه خوراک به عنوان میزان درآمد حاصل از شیر فروخته شده تعریف می شود که پس از پرداخت هزینه خوراک خریداری شده و تولید شده در مزرعه برای تولید آن شیر باقی می ماند. این مقادیر می تواند در گله ها بسیار متفاوت باشد، به طور قابل توجهی به نوع خوراک دام در مزرعه در مقایسه با آنهایی که خریداری شده و به مزرعه آورده می شود، متفاوت است. برای این محاسبه، سه پارامتر باید شناخته شود: تولید شیر (کیلوگرم/ گاو/ روز) ، قیمت شیر (دلار/ کیلوگرم) و هزینه های خوراک (دلار/ گاو/ روز).

مثال: 2/38 کیلو/ گاو/ تولید شیر روزانه، 18 دلار/ کیلوگرم شیر، 6.50 دلار/ هزینه خوراک گاو/ روز.

درآمد: 15.30 دلار گاو در روز - 6.50 دلار هزینه خوراک = درآمد بیش از هزینه های خوراک 8.80 دلار

 

محاسبه هزینه خوراک در هر 100 کیلو شیر فروخته شده

در هنگام محاسبه هزینه های خوراک، بعضی از گله ها فقط گاوهای شیرده را محاسبه می کنند، در حالی که دیگران گاوهای شیرده و خشک را در نظر می گیرند و برخی دیگر همه حیوانات مزرعه را در نظر می گیرند. تصمیم گیری در مورد محاسبه حیوانات هنگام محاسبه هزینه های خوراک، تفاوت زیادی در تعیین حاشیه بالقوه شیر ایجاد می کند.

در گله نمونه ما، ما در حال دوشیدن 100 گاو شیرده هستیم که به طور متوسط 8/84 کیلوگرم (92 کیلوگرم ECM) تولید می کنیم و 53 پوند ماده خشک با قیمت متوسط 0.122 دلار در هر پوند می خوریم. این گله 20 گاو خشک تغذیه می کند که روزانه به طور متوسط 25 پوند ماده خشک می خورند، قیمت هر پوند 0.10 دلار. این گله 50 تلیسه جوان (کمتر از 12 ماه) را پرورش می دهد که به طور متوسط 14 پوند ماده خشک در روز می خورند، با قیمت 0.09 دلار در هر پوند و 50 تلیسه یک ساله که به طور متوسط 22 پوند ماده خشک در روز می خورند، با قیمت 0.08 دلار در هر پوند.

هزینه تغذیه 100 گاو شیرده به این صورت محاسبه می شود: 100 x 53 x 0.122 دلار = 646.60 دلار در روز، به طور متوسط 6.46 دلار به ازای هر گاو شیرده در روز. هزینه تغذیه 20 گاو خشک: 20 x 25 x 0.10 دلار = 50 دلار در روز، یا 2.50 دلار به ازای هر گاو خشک در روز است. برای تلیسه های جوان، هزینه خوراک روزانه 50  x 14x 0.09 دلار = 63 دلار در روز است، یا 1.26 دلار برای هر تلیسه جوان در روز است. هزینه روزانه تغذیه تلیسه های یک ساله: 50 x 22 x 0.08 = 88 دلار در روز، یا 1.76 دلار در هر سال در روز است.

گله 100 گاو دارد که 92 پوندECM  تولید می کند. ECM = 9،200 (یا 92 cwt/day).

اگر کسی فقط گاوهای شیرده را در نظر بگیرد، هزینه های خوراک 646.60 دلار تقسیم بر 92 = 7.02 دلار در cwt است.

اگر کسی گاوهای خشک را نیز در نظر بگیرد، اکنون هزینه های خوراک (646.60 دلار + 50 دلار) / 92 = 7.57 دلار در cwt است.

اگر تلیسه های جایگزین نیز باشد، هزینه های خوراک (646.60 دلار + 50 دلار + 63 دلار + 88 دلار) / 92 = 9.21 دلار در cwt تبدیل می شود.

بنابراین، 18 دلار در cwt شیر - 9.21 دلار/ کل هزینه خوراک در هر cwt شیر = 8.79 دلار حاشیه ناخالص در هر cwt شیر.

به طور خلاصه، هنگام ارزیابی هزینه های خوراک برای کار شما، مهم است که حساب همه حیوانات مزرعه را بگیرید تا هزینه های خود را به طور معمول معیار کنید. برای مدیریت هزینه های خوراک، ابتدا باید آنچه را که خریداری شده است، چه چیزی تغذیه می شود و چه چیزی خورده است اندازه گیری کنید. اولین قدم در بهبود هر بخشی از تجارت خود تعیین هدف یا اهداف است. تعیین اهدافی بالاتر از عملکرد فعلی و شروع به بهبود عملکرد خود واقع بینانه و ضروری است.

 

 

گروه علمی شرکت اگرین تک

  • تعداد بازدید: 1158

دیدگاه ها

نظر شما پس از تایید مدیردر سایت نمایش داده می شود