ضخامت نسبی ماهیچه ها و چربی در اواخر آبستنی نشان دهنده میزان تحرک این بافت ها در گاوهای شیری حین زایمان است

به دلیل مصرف ناکافی ماده خشک و افزایش نیاز به مواد مغذی در اوایل شیردهی، گاوهای شیری حوالی زایمان به ترتیب ...

به دلیل مصرف ناکافی ماده خشک و افزایش نیاز به مواد مغذی در اوایل شیردهی، گاوهای شیری حوالی زایمان به ترتیب بافت چربی و عضله را برای پر کردن شکاف انرژی و اسید آمینه بسیج می کنند. هدف ما ارزیابی رابطه بین ضخامت نسبی عضله گاوهای اواخر آبستنی و عملکرد اوایل شیردهی آنها بود. در 35 روز قبل از زایمان مورد انتظار (BEC)، ضخامت عضله پشتی longissimus (LDT) در 41 گاو هلشتاین چند شکم از طریق اولتراسوند اندازه‌گیری شد. تحرک بافت از طریق تصاویر اولتراسوند LDT و ضخامت چربی پشتی (BFT) در 21 و 7 روز قبل از زایمان و همچنین در روزهای 0، 10، 30، و 60 شیردهی ارزیابی شد. غلظت پلاسمایی 3-(3-MH)methylhistidine ، کراتینین (CRE)، اسیدهای چرب غیر استری شده (NEFA)، و β-هیدروکسی بوتیرات (BHB) به صورت هفتگی مورد ارزیابی قرار گرفت. داده های تولید شیر و ترکیبات شیر تا روز 60 شیردهی جمع آوری شد. گاوها به گروه های عضلانی بالا (HM؛ LDT > 4.49 سانتی متر) یا کم عضله (LM؛ ≤4.37 سانتی متر) اختصاص داده شدند، با میانگین LDT در 35 روز قبل از زایمان در حیوانات HM (5.05) بیشتر از LM (3.52) بود . بین روز 35 و 21 قبل از زایمان، گاوهایLM ضخامت عضله پشتی را افزایش دادند، در حالی که گاوهایHM ضخامت چربی پشتی را افزایش دادند. گاوهای HM عضله بیشتری را از 21 روز قبل از زایمان تا روز 30 شیردهی بسیج کردند، که با از دست دادن بیشتر ضخامت عضله پشتی، غلظت 3-MH بیشتر (532 در مقابل 438 نانوگرم در میلی لیتر)، و نسبت 3-MH:CRE بیشتر (0.164 در مقابل 0.131) در سه هفته اول پس از زایمان منعکس می شود. ضخامت عضله پشتی و ضخامت چربی پشتی در 21 روز قبل از زایمان با مقدار بافت مربوطه بسیج شده تا روز 30 شیردهی (R2 به ترتیب 0.37 و 0.88) مرتبط بود. اگرچه گوساله های متولد شده از گاوهای HM بزرگتر بودند (45.2 در مقابل 41.8 کیلوگرم)، گاوهای HM شیر کمتری (38.8 در مقابل 41.6 کیلوگرم در روز) با تمایل به میزان چربی بالاتر (4.33 در مقابل 4.05٪) تولید کردند که احتمالاً مربوط به بسیج چربی پشتی بیشتر از روز 0 تا 60 شیردهی (1.78 مقابل 0.68 میلی متر) در مقایسه با گاوهای LM است. این یافته‌ها نشان می‌دهد که وضعیت متابولیک گاو، همانطور که با ضخامت عضله پشتی و ضخامت چربی پشتی قبل از زایمان اندازه‌گیری می‌شود، ممکن است بر استراتژی متابولیک حیوان برای برآوردن نیازهای انرژی و اسید آمینه در اواخر آبستنی و اوایل شیردهی تأثیر بگذارد.

پروفایل های تجمع و تحرک عضلانی و چربی بین گاوهای چندشکم با ضخامت عضله بالا در مقابل کم در پنج هفته قبل از زایمان مورد انتظار متمایز بود. گاوهایی با ضخامت عضله بیشتر در پنج هفته قبل از زایمان عضله و چربی بیشتری را تا روز 30 شیردهی بسیج کردند. پروفایل‌های متحرک بافت متمایز نشان می‌دهد که سازگاری‌های متابولیکی با نیازهای پرانرژی در دوره بعد از زایمان متفاوت بوده و تحت‌تاثیر میزان ضخامت اولیه ماهیچه قرار می‌گیرد. گاوهای با عضله بالا ممکن است مواد مغذی بیشتری را به جنین در حال رشد تقسیم کرده باشند و در نتیجه منجر به گوساله‌های بزرگ‌تر شوند، در حالی که تحرک بالاتر بافت با کاهش تولید شیر همراه بود. تحقیقات آینده برای درک اینکه چگونه توده عضلانی و بافت چربی و تغییرات مربوطه آنها در اواخر آبستنی و اوایل دوره شیردهی بر تولید شیر گاو شیری، سلامت و رفاه در مزرعه تأثیر می گذارد، مورد نیاز است.


گروه علمی آگرین تک

  • تعداد بازدید: 319

دیدگاه ها

نظر شما پس از تایید مدیردر سایت نمایش داده می شود