آگرو شیلد

جزئیات کالا
نام کالا : آگرو شیلد

آگرو شیلد

پروبیوتیک جهت مصرف طیور، گوساله و نشخوارکنندگان

مکانیسم عمل :

پرورش متراکم دام و طیور همراه با عوامل تنش زای دیگر مانند بیماری ها، تغییرات جیره ای، حمل و نقل و تنش های محیطی باعث کاهش عملکرد سیستم ایمنی بدن می شود و در نتیجه دام و پرنده را مستعد آلودگی به میکروب های بیماری زای دستگاه گوارش می کند. تجمع باکتری های بیماری زا تهدیدی برای سلامت دام و طیور است و همچنین با کاهش عملکرد حیوان، منجر به کاهش سود اقتصادی دامدار و مرغدار می شود. پروبیوتیک ها، افزودنی های میکروبی زنده ای هستند که از طریق بهبود تعادل میکروبی روده اثر سودمندی بر عملکرد میزبان دارند. یک پروبیوتیک مناسب باید بتواند شرایط متفاوت در قسمت های مختلف دستگاه گوارش دام و طیور را تحمل کند و در محل مناسب اثر خود را نشان دهد.

پروبیوتیک مناسب باید قدرت زنده ماندن در PH پایین شیره معده را داشته باشد و بتواند در برابر صفرا و شیره لوزالمعده مقاومت کند. همچنین باید قابلیت اتصال به اپیتلیوم مخاط روده و قدرت رقابت با عوامل بیماری زا را داشته باشد و بنابراین موجب کاهش باکتری های مضر، حمایت از رشد باکتری های اسید لاکتیکی و افزایش تعداد باکتری های مفید گردد.

باسیلوس سوبتیلیس و باسیلوس لیشنی فرمیس جزو میکروارگانیسم های مطلوب و غیر بیماری زای دستگاه گوارش می باشند گه به علت تولید اسپور قدرت بقا در PH پایین مجرای گوارشی را دارند و از اغلب قندهای موجود در دستگاه گوارش تغذیه کرده و آنزیم هایی مانند پروتئاز.

 

برای دریافت کاتالوگ کلیک کنید: agroshild.pdf