ساکارولایف

جزئیات کالا
نام کالا : ساکارولایف

ساکارولایف- SACCHARO-LIFE

گروه مکمل: پروبیوتیک

سویه: ساکارومایسس سرویزیه (Saccharomyces cerevisiae)

ساکارومایسس سرویزیه:

مخمر ساکارومایسس سرویزیه با مصرف اکسیژن در محیط شکمبه سبب تحریک رشد باکتری های سلولایتیک که به شدت بی هوازی هستند شده و باعث تثبیت pH شکمبه در شرایط بهینه و پیشگیری از بروز اسیدوز تحت بالینی (SARA) شده و با بهبود فعالیت آنزیمی دستگاه گوارش، سبب بهبود هضم پذیری خوراک می شود.

مزایای استفاده از ساکارولایف:

 • تثبیت فلور میکروبی شکمبه
 • بهبود عوارض استرس های محیطی، تثبیت فعالیت گوارشی در شرایط استرس
 • تحریک فعالیت آنزیمی و افزایش تجزیه فیبر در شکمبه
 • بهبود خوراک مصرفی
 • بهبود تولید شیر و گوشت
 • افزایش درصد پروتئین و چربی شیر
 • بهبود فعالیت سیستم ایمنی حیوان
 • بهبود محیط بی هوازی شکمبه
 • تسریع رشد شکمبه در گوساله های تازه از شیر گرفته شده
 • کاهش لنگش
 • بهبود ضریب تبدیل غذایی
 • پیشگیری از نوسانات pHشکمبه و کاهش خطر اسیدوز شکمبه

میزان ماده موثره :

تعداد کل سویه پروبیوتیک در هرگرم CFU 109X  10

مکانیسم اثر:

مخمر زنده با عمل تنفس، اکسیژن آزاد موجود در شکمبه را مصرف نموده و محیط بی هوازی که برای متابولیسم شکمبه مناسب است را مهیا می سازد. پایین بودن میزان اکسیژن شکمبه، یکی از عوامل مهم تعیین کننده فعالیت جمعیت میکروبی شکمبه می باشد. بهبود عملکرد جمعیت میکروبی شکمبه باعث هضم بهتر نشاسته و سلولز و در نتیجه مصرف کارآمدتر مواد مغذی جیره و افزایش تولید اسیدهای چرب فرار می گردد، که این امر انرژی بیشتری را برای فعالیت ماهیچه ها و غدد پستانی دام فراهم نموده و در نتیجه موجب افزایش تولید شیر می شود. همچنین باعث افزایش تولید پروپیونات و استات شده که به ترتیب موجب بهبود تولید شیر و چربی شیر می گردد. لذا با مصرف مخمر سنتز پروتئین میکروبی افزایش پیدا می کند که با برطرف نمودن بخشی از نیازهای غذایی دام، موجب تولید گوشت با کیفیت تر و افزایش پروتئین شیر می گردد. علاوه بر این مصرف مخمر با تحریک باکتری های مصرف کننده لاکتات بطور ویژه از تشکیل اسید لاکتیک جلوگیری نموده و در نتیجه موجب کاهش خطر اسیدوز بخصوص اسیدوز تحت بالینی می گردد.

مقدار مصرف:

 • گاوهای شیرده 5 تا 10 گرم
 • گاوهای خشک و انتظار زایش 10 تا 15 گرم
 • گوساله پرواری 3 تا 5 گرم
 • میش و بز شیرده 2 تا 4 گرم
 • گوساله شیرخوار 2 تا 3 گرم
 • بره و بزغاله شیرخوار 1 تا 2 گرم

شرایط نگهداری:

 • در جای خشک، خنک و دور از نور مستقیم آفتاب نگهداری شود.
 • فقط برای مصارف دامپزشکی استفاده شود.
 • دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

توجه :

در شرایط استرس و کاهش اشتها مقدار مصرف می تواند به دو برابر افزایش یابد.

 

برای دریافت کاتالوگ کلیک کنید:Catalog Saccharolife.pdf