نیتروفیت

جزئیات کالا
نام کالا : نیتروفیت

نیتروفیت - Nitrofit

 صنعت دامپروری در سطح جهانی، با چالش بزرگ تامین اقلام غذایی و افزایش روزافزون قیمت نهاده‏ های خوراک روبروست. از همین رو در کشور ما نیز تامین منابع پروتئینی خوراک، به خصوص با توجه به وارداتی بودن حجم عمده آنها، به مشکل بزرگ مدیران دامداری و کارشناسان تغذیه تبدیل شده است.

 خوشبختانه به دلیل معجزه پروردگار در خلقت و فیزیولوژی گاو، جمعیت میکروبی شکمبه توانایی استفاده از نیتروژن حاصل از منابع غیر پروتئینی را، جهت تامین احتیاجات پروتئینی دام، دارد.

اوره مهمترین منبع نیتروژن غیر پروتئینی (NPN) در تغذیه گاوهای شیری است. اما حلالیت آن در محیط شکمبه بسیار بالا بوده و ظرف زمان کوتاهی، نیتروژن آن در دسترس قرار می‏گیرد.

از دیگر سو ظرفیت جمعیت میکروبی در استفاده و تبدیل نیتروژن به پروتئین میکروبی محدود و وابسته به زمان است و میزان مازاد بر توان استفاده میکروارگانیسم‏‌ها در محیط شکمبه هیدرولیز و تبدیل به آمونیاک میشود. این روند بر تولید مثل دام اثر منفی داشته (به دلیل افزایش BUN و MUN) و حتی احتمال مسمومیت را به دنبال دارد.

 فرمولاسیون محصول Nitrofit به نحوی است که در محیط شکمبه، محتوای نیتروژنی آن، به تدریج و در یک بازه زمانی مناسب، در اختیار میکروارگانیسم ‏های موجود قرار گرفته تا آنها فرصت کافی برای بهره‏برداری از آن و ساخت پروتئین میکروبی را داشته باشند.

بنابراین این محصول جایگزین بخشی از سایر منابع پروتئینی خوراک شده و هزینه خوراک را کاهش خواهد داد.

همچنین با توجه به محدودیت مصرف ماده خشک (DMI) در گاوهای شیری، با تامین بخشی از احتیاجات پروتئینی از طریق مصرف این محصول، می‏توان از فضای خالی ایجاد شده در میزان ماده خشک مصرفی دام، برای تامین سایر احتیاجات حیوان، مانند انرژی بهره برد.

میزان مصرف: 50 تا 150 گرم در خوراک مصرفی

میزان دقیق مصرف در گروه‏ های مختلف تغذیه‌‏ای، باید توسط کارشناسان محترم تغذیه مشخص گردد.

 

برای دریافت کاتالوگ کلیک کنید: NitroFit.pdf

برای مشاهده محصول روی پنجره زیر کلیک کنید