روماک اکسترا

مکمل شیر گوساله روماک اکسترا به منظور تغذیه در فارم هایی که جهت تغذیه گوساله های خود از شیر کامل و یا شیر غیر قابل فروش استفاده می کنند، فرموله شده است

نمایش محصول

روماک ام پی

جایگزین شیر گوساله روماک ام پی دارای 21 درصد پروتئین (تماماً از پروتئین های شیری) و 18 درصد چربی است

نمایش محصول