آگرو شیلد

آگرو شیلد پروبیوتیک جهت مصرف گوساله، نشخوارکنندگان و طیور می باشد. این پروبیوتیک حاوی باکتری های باسيلوس سوبتيليس و باسيلوس ليشني فرميس می باشد. این دو باکتری جزو ميكروارگانيسم هاي مطلوب و غير بيماريزاي دستگاه گوارش مي باشند که به علت تولید اسپور قدرت بقا در pH پایین معده را دارند و آنزيم هايي مانند پروتئاز، ليپاز و آميلاز را توليد مي كنند. همچنین به علت دارا بودن اسپور فرآيند پلت سازي را به خوبي تحمل مي كنند. همچنین اين باسيل ها، تركيبات ضد ميكروبي توليد مي كنند كه بر بسياري از باكتري هاي بيمار

نمایش محصول