Force-Plat - سیستم هوشمند توزین و ارزیابی وضعیت بدنی دام سروین فارم

سیستم هوشمند توزین و ارزیابی وضعیت بدنی دام سروین فارم Sarveen Farm Weighing and Body Assessment System وزن کشی دامها در گله های شیری از مشکلات اصلی می باشد. سیستم هوشمند توزین سروین فارم علاوه بر وزن بدن امکان ارزیابی تصویری اسکور بدنی دام و اسکور حرکتی دام را فراهم می کند. نکته قابل توجه در این است که کلیه این ارزیابی‌ها در حین حرکت صورت می‌پذیرد. با جای‌گذاری مناسب این دستگاه در فرآیند کاری مزرعه (بطور مثال بعد از شیردوشی)، امکان ارزیابی پیوسته وضعیت سلامتی بدنی دام‌ها در گله به سادگی فراهم

نمایش محصول