مدیریت ارزیابی آغوز

اگر گوساله ها به میزان کافی آغوز با کیفیت دریافت کرده باشند، میزان پروتئین خام سرم g/dl 5.4 یا بالاتر خواهد بود.

 

مدیریت ارزیابی آغوز

با نمونه گیری از خون گوساله ها 48-24 ساعت پس از تولد و اندازه گیری پروتئین خام سرم می توان موفقیت در تامین ایمنی با کفایت را ارزیابی کرد. میزان پروتئین خام سرم به شدت با سطح IgG در ارتباط است. اگر گوساله ها به میزان کافی آغوز با کیفیت دریافت کرده باشند، میزان پروتئین خام سرم g/dl 5.4 یا بالاتر خواهد بود. میزان پروتئین خام g/dl 5.4-5 مرز مخاطره آمیز برای ابتلا به بیماری و تلفات است. سطوح پروتئین خام پایین تر از g/dl 5 گوساله را از نظر سلامتی در شرایط مخاطره آمیز قرار می دهد.

نمی توان از مواجهه با پاتوژن های روده ای و تنفسی جلوگیری کرد؛ در حالی که ایمنی حاصل از آغوز به شکل معنی داری از شدت این عفونت ها می کاهد. با این که میزان مواجهه با پاتوژن ها بسیار بر شدت بیماری اثرگذار است، ایمنی گوساله می تواند این اثرات را کاهش دهد.

دوز آستانه بالینی (سطحی از مواجهه با پاتوژن که منجر به بیماری می شود)، به طور قابل توجهی برای گوساله های محروم از آغوز پایین تر از گوساله های آغوز خورده است. تعداد میکروارگانیسم هایی که می توانند موجب بیماری در گوساله هایی که ایمنی اکتسابی حاصل از آنتی بادی های آغوز را ندارند، بسیار پایین تر است.

مواجهه با پاتوژن هر چه بیشتر از دوز آستانه باشد، بیماری شدیدتر خواهد بود. گوساله های دارای ایمنی اکتسابی حاصل از آغوز در مقایسه با گوساله های محروم از آغوز، در مواجهه با تعداد بالاتری از پاتوژن ها می توانند مقاومت کنند. در عین حال در صورت ابتلا نیز به اشکال خفیف تر بیماری مبتلا می شوند.

به عنوان نتیجه گیری از مصرف آغوز می توان بیان داشت که پرورش دهندگان باید از مصرف 3 تا 4 لیتر آغوز با کیفیت بالا بلافاصله بعد از تولد اطمینان داشته باشد. مصرف زودهنگام آغوز ضمن اینکه مواد مغذی را تامین می کند،احتمال بدست آوردن ایمنی غیر فعال مناسب را نیز افزایش می دهد. بنابراین مصرف سریع آغوز از جذب باکتری هایی که به عفونت خونی گوساله می انجامند، جلوگیری می کند. برای رسیدن به غلظت ایمونوگلوبولین سرم خون گوساله به حدی که برای حفاظت در مقابل بیماری کافی باشد (بالای 10 میلی گرم بر میلی لیتر) باید گوساله ها دست کم 100 گرم IgG بعد از تولد دریافت کنند. انتخاب آغوز با کیفیت مطلوب ترجیحاً حاوی بیش از 60 میلی گرم IgG در میلی لیتر، برای اطمینان از مصرف کافی IgG مهم است. پرورش دهندگان باید مدیریت آغوز را بعنوان اساس برنامه صحیح پرورش گوساله در نظر داشته باشند.
  • تعداد بازدید: 3898

دیدگاه ها

نظر شما پس از تایید مدیردر سایت نمایش داده می شود