عملکرد، نفوذپذیری روده، و پروفایل متابولیکی گوساله های مصرف کننده شیر خشک مکمل شده با اسید گلوتامیک

ایا افزودن اسید گلوتامیک به شیر خشک اثرات مفیدی بر عملکرد، نفوذپذیری روده و متابولیسم گوساله ها دارد.

در این مقاله ما این موضوع را بررسی کردیم که آیا افزودن اسید گلوتامیک به شیر خشک اثرات مفیدی بر عملکرد، نفوذپذیری روده و متابولیسم گوساله­ ها دارد.60 گوساله نر هلشتاین (سن 3 روزگی و وزن بدن 45 کیلوگرم) در اتاقک­ های انفرادی نگهداری شدند و شیر خشک بدون افزودنی (8/24 درصد پروتئین و 1/19 درصد چربی) یا شیر خشک با 3/0 درصد اسید گلوتامیک (1/25 درصد پروتئین و 3/20 درصد چربی) مصرف کردند. روش شیردهی به گوساله­ ها یکسان بود و در سن 56 روزگی از شیر گرفته شدند. میزان استارتری که در اختیار گوساله ­ها قرار گرفت محدود شده بود تا اثر استارتر مصرفی بر متابولیسم گوسالهها محدود شود. مصرف روزانه و وزن هفتگی گوساله­‌ها اندازه‌گرفته شد، و 4 ساعت بعد از تغذیه صبح، نمونه­ های خون در روزهای 14 و 35 روزگی برای تعیین پارامترهای بیوشیمیایی کلی و غلظت اسیدهای آمینه پلاسما گرفته شد.در روز10مطالعه، نفوذپذیری روده از طریق افزودن 21گرم لاکتولوز و 2/4 گرم دی مانیتول به عنوان مارکر به شیر خشک اندازه گرفته شد.

تفاوتی در عملکرد گوساله­ ها و نفوذپذیری روده مشاهد نشد. غلظت گلوکز خون در گوسال­ه های گروه شاهد بالاتر بود. در روز 14، غلظت لوسین پلاسما در گروه تیمار بیشتر بود، و میزان ایزولوسین تمایل به افزایش در گروه تیمار داشت، و میزان متیونین در گروه شاهد تمایل به افزایش یافت. بدون افزایش عملکرد و یا تغییر نفوذپذیری روده گوساله ها، تغییرات اندکی در متابولیسم اسیدهای آمینه اتفاق افتاد زمانی­که شیر خشک مصرفی با 3/0 درصد اسید گلوتامیک مکمل گردید. بطور کلی، در شرایط تجاری، افزودن اسید گلوتامیک به شیر خشکی که تمام منابع پروتئینی آن از شیر باشد و 25 درصد پروتئین و 5/19 درصد چربی دارد تاثیر مثبتی بر عملکرد گوساله­ ها ندارد و تاثیر کمی بر متابولیسم بعضی از اسیدهای آمینه شاخه­ دار دارد.

گروه علمی آگرین تک

 

  • تعداد بازدید: 63

دیدگاه ها

نظر شما پس از تایید مدیردر سایت نمایش داده می شود