رابطه بین خصوصیات مادری و سلامتی، بقا، و عملکرد تلیسه ها از تولد تا اولین شیردهی

آیا سلامتی، بقا و عملکرد تلیسه ها از تولد تا اولین شیردهی با شکم زایش و وضعیت سلامتی مادرهای آنها ارتباطی دارد

موضوع این مقاله این است که آیا سلامتی، بقا و عملکرد تلیسه­ ها از تولد تا اولین شیردهی با شکم زایش و وضعیت سلامتی مادرهای آنها ارتباطی دارد.

تعداد 1811 تلیسه هلشتاین متولد شده از طریق تلقیح مصنوعی به صورت زیر دسته بندی شدند :

1) دخترهای گاوهای شکم اول که در نتیجه در دوران آبستنی خود شیر تولید نمی­کردند (Prim-NoL، 787 تلیسه)

2) دخترهای گاوهای چند شکم که هیچ بیماری کلینیکی در شیردهی قبلی نداشتند (Mult-NoCD؛ 638 تلیسه)

 3) دخترهای گاوهای چند شکم که حداقل یک بیماری کلینیکی در شیردهی قبلی داشته اند (Mult-CD، 386 تلیسه)

بیماری­ های کلینیکی برای مادرهای چند شکم شامل جفت ماندگی، متریت، ورم پستان، لنگش، و بیماری­ های گوارشی و تنفسی می­شود. اطلاعات جمع آوری شده برای بررسی دخترها شامل خصوصیات ژنتیکی و فنوتیپی در تولد، بیماری­ ها، خصوصیات تولیدمثلی، و تلفات از تولد تا روز 305 شیردهی در اولین شیردهی بود. برای بررسی تاثیر شکم زایش مادر (شکم اول در مقابل چند شکم) و تاثیر بیماری­ های کلینیکی اتفاق افتاده در شیردهی قبلی در مادرهای چند شکم (بدون بیماری در مقابل ابتلا به بیماری) از اثرات متقابل استفاده شد.

در مقایسه با دخترهای متولد شده از گاوهای چند شکم، دخترهای متولد از گاوهای شکم اول وزن تولد کمتری داشتند (36 در مقابل 41 کیلوگرم)، شایستگی ژنتیکی بالاتر برای خصوصیات تولیدی داشتند (مثلا ارزش اصلاحی ژنتیکی برآورد شده برای تولید شیر: 875 در مقابل 746 کیلوگرم)، احتمال کمتری برای حذف از گله (17 در مقابل 28%)، و از دست دادن آبستنی (9 در مقابل 14%) داشتند، زودتر زایمان کردند (703 در مقابل 711 روزگی)، و کمتر به بیماری­ های کلینیکی در اولین شیردهی مبتلا شدند (30 در مقابل 37%) و عملکرد آنها در اولین شیردهی زمانی­که با توانایی ژنتیکی آنها مقایسه شد کمتر بود (مثلا، تولید شیر تصحیح شده در 305 روز: 11270 در مقابل 11539 کیلوگرم).

در مقایسه با دخترهای حاصل از گاوهای چند شکم بدون بیماری کلینیکی(Mult-NoCD)، تلیسه­ های حاصل از گاوهای چند شکم مبتلا به بیماری (Mult-CD) با احتمال کمتری به بیماری­های دستگاه گوارش مبتلا شدند. 

(17 در مقابل 27%) و بیماری­ های کلینیکی کمتری در اولین شیردهی داشتند (32 در مقابل 42%)، اما همچنین احتمال بیشتری داشت که از گله در هنگام تلیسهبودن حذف بشوند (32 در مقابل 25%) ولی شایستگی ژنتیکی برای تولید یکسان بود (مثلا، ارزش اصلاحی ژنتیکی برآود شدن برای تولید شیر: 744 در مقابل 749 کیلوگرم). بطور کلی، شکم و وضعیت سلامتی مادرها در شیردهی قبلی با بیماری­ ها، بقا، و عملکرد دخترهای آنها از تولد تا روز 305 اولین شیردهی مرتبط بود و احتمالا بیانگر عواملی است که بر برنامه­ های گسترش جنین در رحم تاثیر می­گذارند.

وضعیت سلامتی و شکم زایش مادرها عواملی هستند که بر برنامه­ ریزی گسترش جنین در رحم و همچنین سلامتی و عملکرد دام بعد از زایش تاثیر دارند. در مقایسه با دخترهای حاصل از گاوهای چند شکم، دخترهای گاوهای یک شکم که بعد از یک آبستنی کوتاه­تر متولد می‌­شوند، وزن تولد کمتری دارند و توانایی ژنتیکی بالاتری برای صفات تولیدی دارند، و احتمال کمتری دارد که بمیرند، فروخته شوند، و سقط جنین کمتری دارند، همچنین بیماری های کلینیکی پس از زایمان کمتری دارند، و در مقایسه با شایستگی ژنتیکی، تولید شیر کمتری در اولین شیردهی دارند.

 در مقایسه با دخترهای گاوهای چند شکمی که در شیردهی قبلی بیماری نداشتند، دخترهای حاصل از گاوهای چند شکمی که حداقل یک بیماری کلینیکی در شیردهی قبلی داشتند احتمال کمتری داشت که در سنین پایین اسهال بگیرند، و احتمال کمتر برای داشتن بیماری­‌های کلینیکی در اولین شیردهی داشتند، اما احتمال بیشتری داشت که فروخته بشوند و گله را ترک بکنند، زمانی­که تلیسه هستند، با اینکه توانایی ژنتیکی برای تولید شیر در آنها یکسان است.

 

گروه علمی شرکت آگرین تک

  • تعداد بازدید: 49

دیدگاه ها

نظر شما پس از تایید مدیردر سایت نمایش داده می شود