تاثیر کاهش تنش حرارتی قبل و بعد از تولد بر تنظیم دمایی و عملکرد گوساله‌ها

تنش حرارتی قبل از تولد و در اواخر آبستنی، تاثیر بلندمدت برعلمکرد و رشدگوساله‌های شیری دارد.

تنش حرارتی قبل از تولد و در اواخر آبستنی، تاثیر بلند مدت بر علمکرد و رشد گوساله­‌های شیری دارد. علاوه‌بر این، مواجهه مستقیم با تنش حرارتی قبل از شیرگیری توانایی تنظیم دمایی و عملکرد گوساله­‌ها را کاهش می‌دهد. در این تحقیق تاثیر کاهش تنش حرارتی در دوره قبل از تولد، بعد از تولد، یا هر دو بر علمکرد گوساله­ ها بررسی گردید.

ما فرض کردیم که گوساله­‌هایی که تنش حرارتی در قبل یا بعد از تولد در آنها کاهش یافته باشد در مقایسه با گوساله­‌هایی که در هر کدام از این زمان‌ها تحت تنش بودند، توانایی تنظیم دمایی،رشد و سلامت بهتری خواهند داشت.گوساله­‌های هلشتاین متولد شده ازمادرهای تحت تنش(HT) یا خنک شده(CL)در44روز آخر آبستنی، بعد از تولد برای 56روز تحت تنش یا سیستم خنک کننده قرار گرفتند.

 

بدین ترتیب 4 تیمار ایجاد شد:

گوساله‌هایی‌که در هر دو مقطع قبل و بعد از تولد خنک شدند(CL-CL)

گوساله‌هایی‌که قبل از تولد خنک شدند و بعد از تولد تحت تنش بودند (CL-HT)

گوساله‌هایی‌که بعد از تولد خنک شدند و قبل از تولد تحت تنش بودند (HT-CL)

گوساله‌هایی‌که در هر دو مقطع قبل و بعد از تولد تحت تنش بودند(HT-HT)و12گوساله درهرتیمار.

گوساله­‌ها 4 لیتر آغوز خوردند و بعد از دو روز، 10 لیتر در روز جایگزین شیر مصرف می­‌کردند در جایگاه­‌هایی با دستگاه اتوماتیک خوراک (6 گوساله در هر جایگاه). خنک کردن بعد از تولد توسط دو فن ایجاد شد (متوسط سرعت باد 2 متر بر ثانیه)، واکنش‌­های تنظیم دما (نرخ تنفس، ضربان قلب، دمای مقعد، پوست و بدن)، مصرف خوراک، پارامترهای رشد شامل متوسط افزایش وزن روزانه و درمان­ های دامپزشکی اندازه گرفته شد، و نمونه­‌های خون به صورت هفتگی جمع‌آوری شد.

گوساله­‌هایی که بعد از تولد خنک شده بودند در مقایسه با آنهایی که بعد از تولد خنک نشدند، واکنش­‌های تنظیم دمایی کمتر بود.در بعدازظهر، گوساله­‌هایی که قبل و بعد از تولد تحت تنش بودند (HT-HT)، بیشترین نرخ تنفس و دمای مقعد را داشتند، وگوساله­‌های تحت تنش قبل از تولد و خنک شده بعد از تولد(HT-CL)،کمترین نرخ تنفس راداشتند، وگوساله‌های خنک شده قبل از تولد و تحت تنش بعد از تولد (CL-HT)، کمترین ضربان قلب را در مقایسه با سایر گروه­‌ها داشتند.

گوساله‌های قبل از تولد خنک شده، وزن تولد و شیرگیری بالاتری داشتند و تمایل به افزایش وزن روزانه بیشتری در مقایسه با گوساله‌هایی که قبل از تولد خنک نشده اند داشتند، در حالی‌که گوساله­‌هایی که بعد از تولد خنک شدند نسبت به گوساله­‌هایی که بعد از تولد تحت تنش بودند، مصرف شیر خشک و استارتر را افزایش و تمایل به کاهش تب، عفونت، و کل درما‌ن­‌های دریافتی داشتند.

گوساله‌های تحت تنش قبل از تولد نسبت به گوساله­‌های خنک شده قبل از تولد، در دفعات بیشتری توسط لوله معدی شیر داده شدند. در گوساله­‌های خنک شده قبل از تولد نسبت به گوساله‌های تحت تنش، هماتوکریت خون و غلظت 24 ساعته IgG بیشتر بود.

کاهش تنش حرارتی قبل از زایش افزایش وزن، هماتوکریت، و انتقال ایمنوگلوبین را بهبود می‌بخشد، در حالی‌که کاهش تنش حرارتی بعد از تولد واکنش­‌های تنظیم دما، مصرف خوراک و سلامت گوساله را بهبود می‌­بخشد.این مطالعه اولین مطالعه بررسی همزمان تاثیر تنش حرارتی یا خنک کردن در قبل و بعد از تولد بر گوساله­‌های شیری است.

در این مطالعه ثابت گردید که تنش حرارتی بعد از تولد، باعث افزایش واکنش­ های تنظیم دما می‌­شود، اما استفاده از فن در جایگاه­‌های گروهی گوساله­‌ها در کاهش این واکنش‌ها موثر است. کاهش تنش حرارتی قبل از تولد، افزایش وزن از تولد تا شیرگیری، میزان هماتوکریت و IgG را بهبود می­‌بخشد، و نیاز به تغذیه با لوله معدی را کاهش می­‌دهد.

کاهش تنش حرارتی بعد از تولد، مصرف خوراک، سلامتی گوساله، و واکنش‌­های تنظیم دما را بهبود می­ بخشد. همچنین اثر متقابل بین خنک کردن قبل و بعد از زایش مشاهده شد، بطوری‌که گوساله­‌هایی که قبل از تولد تحت تنش بودند و بعد از تولد خنک شدند کمترین نرخ تنفس را داشتند، و بیشترین نرخ تنفس در گوساله‌های تحت تنش قبل و بعد از تولد بود، و ضربان قلب در گوساله­‌های خنک شده قبل از تولد و تحت تنش بعد از تولد کمترین بود.

اگرچه گوساله­‌هایی که قبل و بعد از تولد خنک شده بودند بهترین عملکرد را در مقایسه با سایر گروه­ ها نداشتند، اما نتایج این طرح پیشنهاد می‌کند که کاهش تنش حرارتی قبل و بعد از تولد، رشد گوساله را افزایش و آسایش گوساله را بهبود می­‌بخشد. این مقاله اولین مطالعه ای است که اثرات ترکیبی تنش حرارتی یا خنک کردن قبل و بعد از تولد را بر عملکرد گوساله­‌ها تا شیرگیری بررسی می‌­کند. مطالعات بیشتری برای بررسی اثرات بلند مدت بر عملکرد تولیدی و تولیدمثلی لازم است.

 

گروه علمی شرکت آگرین تک

 

 

  • تعداد بازدید: 512

دیدگاه ها

نظر شما پس از تایید مدیردر سایت نمایش داده می شود