ترمودینامیک رفتار ایستادن و خوابیدن در گاو های شیرده در فری استال و سالن انتظار شیردوشی تحت شرایط تنش حرارتی

تنش حرارتی تاثیر منفی بر تولید، تولیدمثل و آسایش گاوها دارد و چالشی برای گاو های شیری پرتولید است.

تنش حرارتی تاثیر منفی بر تولید، تولیدمثل و آسایش گاوها دارد و چالشی برای گاو های شیری پرتولید است. موضوع این مقاله بررسی تاثیر تنش حرارتی محیط بر رفتار ایستادن و خوابیدن گاوها، به منظور بررسی تغییرات دمای داخل بدن گاوها (CBT) در زمان ایستادن و خوابیدن، و مقایسه تغییرات دمای داخل بدن در زمان ایستادن در فری استال یا جایگاه انتظار شیردوشی است.

برای جمع آوری داده در یک دوره 6 روزه تنش حرارتی در طول یک موج گرمایی، گاوهای پرتولید که به تنش عادت نکرده بودند انتخاب شدند. 20 گاو با پابند جهت اندازه گیری رفتار خوابیدن، و با یک سنسور جمع آوری دما که در واژن نصب شده بود جهت اندازه گیری دمای داخل بدن مجهز شدند. این داده ­ها هر 30 ثانیه یک بار جمع شده بودند. از طریق نرم افزار خودکار شیردوشی که زمان اتصال و جداسازی دستگاه خرچنگی را بررسی می­کرد، زمانی­ که دام ­ها در جایگاه انتظار شیردوش بودند مشخص گردید.

 در مدت 6 روز آزمایش، متوسط شاخص دما و رطوبت در بهاربند و سالن انتظار شیردوش از 5/68 به 79 افزایش پیدا کرد، در حالی که متوسط زمان خوابیدن از 5/9 به 2/6 ساعت در روز کاهش پیدا کرد. متوسط تعداد وعده­ های خوابیدن از 1/11 به 2/12 وعده در روز یکسان ماند، اما طول هر وعده خوابیدن از 7/49 دقیقه در خنک­ ترین روز به 8/32 دقیقه در گرم­ ترین روز کاهش یافت. در هنگام خوابیدن، دمای داخل بدن به میزان 5/0 درجه در هر ساعت افزایش یافت.

در مقابل، دمای داخل بدن زمانی که گاوها در فری استال و یا سالن انتظار شیردوش ایستاده بودند، به ترتیب و بطور متوسط 25/0 و 09/0 درجه در هر ساعت کاهش یافت. دمای داخل بدن که در آن گاوها خوابیدن را تمام می ­کنند و می ایستند با دمای داخل بدن و شاخص دما و رطوبت محیط در زمان شروع خوابیدن، طول مدت خوابیدن، و نرخ تغییر دمای داخل بدن در زمان خوابیدن مرتبط است. دمای داخل بدن که گاو در آن دما فعالیت ایستادن را تمام می­ کند، با طول مدت ایستادن رابطه منفی دارد و با دمای داخل بدن و شاخص دما و رطوبت در زمان شروع ایستادن، و نرخ تغییر دمای داخل بدن رابطه مثبت دارد.

یافته­ های این آزمایش در مورد ترمودینامیک ایستادن و خوابیدن در گاوهای شیرده تحت تنش حرارتی می ­تواند در گسترش استراتژی های موثرتر برای کاهش تنش حرارتی در گله ­های شیری به کار برود. این مطالعه تاثیر افزایش تنش حرارتی محیط را به علت موج حرارتی بر گروهی از گاوها براساس شکم زایش، روز شیردهی و تولید شیر بررسی کرد. این مطالعه می ­تواند به تعیین روش­ هایی برای کاهش تاثیر تنش حرارتی بر گاوهای شیری کمک کند. افزایش دمای داخل بدن زمانی­ که گاوها خوابیده اند، می ­تواند با استفاده از جریان هوای یکنواخت و کافی در بالای سر گاوها و همچنین افزایش هدایت گرما به بستر کاهش یابد. جابه­ جایی گرما از طریق جریان آب در گردش در زیر بستر، نیز از روش­ هایی است که می ­تواند از افزایش دمای داخل بدن جلوگیری کند.

ما تشخیص دادیم که جایگاه­ های انتظار شیردوش جدید که با آب پاش و فن مجهز شده است می ­تواند به کاهش تنش حرارتی در گاوها کمک کند. کارهایی که می­توان برای بهبود جایگاه انتظار شیردوش انجام داد عبارتند از، خنک کردن هوای ورودی به جایگاه قبل از ورود، حداقل کردن برگشت هوای استفاده شده به داخل جایگاه انتظار، تغییر زاویه و سرعت جریان هوا، افزایش یکنواختی و حجم آب پاش استفاده شده در جایگاه، و استفاده از دوش­ های خنک کننده در خروجی شیردوش یا جایگاهی جداگانه از سالن انتظار شیردوش. هر استراتژی که انتشار دمای داخل بدن در جایگاه انتظار شیردوشی را افزایش بدهد و از افزایش دمای داخل بدن در هنگام خوابیدن گاوها در استال­ ها جلوگیری کند، باید زمان ایستادن روزانه را کاهش بدهد و تولید و آسایش گاوها را بهبود ببخشد.

گروه علمی شرکت آگرین تک

 

  • تعداد بازدید: 74

دیدگاه ها

نظر شما پس از تایید مدیردر سایت نمایش داده می شود