تاثیر استفاده از سطوح مختلف جایگزین شیر بر عملکرد و متابولیسم گوساله ها قبل از شیرگیری در تابستان

تاثیر برنامه تغذیه جایگزین شیر بر عملکرد و متابولیسم گوساله ها در تابستان است. در سن 3 روزگی، گوساله ها بطور تصادفی

موضوع این مطالعه بررسی تاثیر برنامه تغذیه جایگزین شیر بر عملکرد و متابولیسم گوساله ­ها در تابستان است.

 

در سن 3 روزگی، گوساله­‌ ها بطور تصادفی به یکی از 4 تیمار منتقل شدند

 

 گروه‌کنترلCON)،50/5کیلوگرم پودرشیرخشک درروزبا20%چربی‌و20%پروتئین(

 متوسطIL)،0/66کیلوگرم پودر شیرخشک درروز با 17% چربی‌و26% پروتئین(

 زیادHL)،0/77کیلوگرم پودر شیرخشک درروز با 17%چربی‌و26%پروتئین(

 خیلی زیادAL)،0/87کیلوگرم پودر شیرخشک درروز با 17%چربی و 26%پروتئین(

گوساله­‌ها مدیریت یکسان داشتند و در جایگاه­های انفرادی از جنس پلی اتیلن نگهداری و بستر آنها ماسه بود.چون سه عدد از گوساله‌هایی که تیمار چهارم (مصرف خیلی زیاد جایگزین شیر) را مصرف می‌کردند، در30روز اول زندگی دچار نفخ شیردان شدند، این تیمار حذف شد.

جایگزین شیر(12/5درصد ماده خشک) تا 42روزگی،دو بار در روز تغذیه شد،و از آن به بعد برای کاهش مصرف آن به50درصد، فقط یک بار در روز تغذیه شد.گوساله­ ها در49روزگی از شیر گرفته شدند،و در جایگاه­ های انفرادی تا 56 روزگی نگهداری شدند. استارتر و آب به صورت آزاد در اختیار گوساله­ ها بود. دما و رطوبت در داخل و خارج جایگاه به صورت ساعتی اندازه گیری شد.

مصرف استارتر و جایگزین شیر به صورت روزانه اندازه گرفته شد، نرخ تنفس و دمای مقعد 3بار در هفته مشخص شدوزن بدن در روزهای3، 14، 28، 42، و56 اندازه گرفته شد،پلاسمای خون در روزهای10،5، 14، 28، 42، 43، 45، 47، 49، 51و56روزگی برای آنالیز گلوکز،BHB،تری گلیسرید،NEFA، اوره، و انسولین جمع‌آوری شد.

تیمارها تاثیری‌درمصرف استارتر،دمای‌مقعد،یانرخ‌تنفس نداشتند تا سن7روزگی، گوساله­ های ‌مصرف‌کننده تیمارهای‌متوسط‌وزیاد(ILand HL)میزان مشابهی از جایگزین شیر مصرف کرده بودند و نسبت به گروه کنترل میزان بیشتری از جایگزین شیر مصرف کردند.

اما از گوساله­های تیمار کنترل‌درهفته­های6،7و8 سنگین‌تر بودند همچنین گوساله های مصرف کننده تیمارهای متوسطوزیاد(ILand HL)افزایش وزن مشابهی داشتند که از گروه کنترل بیشتر بود. تفاوتی در متابولیت­ های خونی بین تیمارها نبود، اما همانطور که میزان شیر مصرفی بالا رفت، غلظت انسولین افزایش یافت.

 بطور کلی، تغذیه سطح متوسط جایگزین شیر در تابستان در مقایسه با گروه کنترل، رشد گوساله­ ها را بهبود می­ بخشد،اما تغذیه بیشتر جایگزین شیر بهبود بیشتری را در عملکرد گوساله­ ها تولید نمی ­کند.در تابستان و به علت تنش حرارتی،گوساله­ ها به علت تغییر متابولیسم انرژی و کاهش استارتر مصرفی رشد را تا حدی کاهش می‌دهند.

نتایج این تحقیق نشان داد که در تابستان تغذیه جایگزین شیر با مواد مغذی بالاتر(17% چربی و 26%پروتئین) به میزان0/66کیلوگرم در روز و با دو بار تغذیه، در مقایسه با تغذیه جایگزین شیرسنتی(20%چربی‌و20%پروتئین) به‌میزان0/55کیلوگرم درروز رشد گوساله را بهبود می‌­بخشد.

ولیکن افزایش مصرف جایگزین شیر به میزان0/77کیلوگرم ماده خشک در روز عملکرد را بهبود بیشتری نداد،و سطح بالاتر جایگزین شیر می­‌تواند منجر به نفخ شیردان بشود.این نتایج نشان می‌­دهد که تغذیه زیاد جایگزین شیر با تعداد دفعات کم تغذیه در تابستان،ممکن است به علت حجم زیاد شیر و تنش حرارتی منجر به تاخیر در تخیله شیردان بشود،که باعث کاهش کارایی مصرف انرژی برای رشد می­‌شود.

مطالعات بیشتری مورد نیاز است با تمرکز بر روش تغذیه (افزایش تعداد دفعات تغذیه)که بتواند تخلیه شیردان را تحریک کند و استفاده از انرژی را افزایش بدهد برای گوساله­ هایی که میزان زیادی جایگزین شیر در تابستان می­‌خورند.

 

گروه علمی شرکت آگرین تک

 

 

  • تعداد بازدید: 87

دیدگاه ها

نظر شما پس از تایید مدیردر سایت نمایش داده می شود