5 راهکار کلیدی برای سلامتی و تولید گاوهای تازه زا

یکی از بزرگترین چالش ها که امکان افزایش عملکرد گله شیری را فراهم می کند

در حال حاضر، یکی از بزرگترین چالش ها که امکان افزایش عملکرد گله شیری را فراهم می کند، بهاربند گاوهای تازه زا است. گاوهای تازه زا توانایی زیادی برای افزایش تولید دارند، اما اگر امکانات و شرایط مناسب برای آنها فراهم نشود، گاوهای تازه زا ممکن است که به سطح مناسب تولید نرسند. گاوهای تازه زا تغییرات زیادی را تحمل می کنند که می تواند بر سیستم ایمنی فشار بیاورد، و در نتیجه آنها را در خطر بیماری های متابولیک مختلف قرار می دهد.

اتفاقاتی که برای گاو تازه زا می افتد می تواد بر تولید شیر آنها هم در حال حاضر و هم در کل دوره تولید تاثیر بگذارد. استراتژی های مدیریتی شامل توجه دقیق به جزئیات، همراه با تغذیه کافی می تواند به گاوهای تازه زا کمک کند تا شروع خوبی داشته باشند. در ادامه 5 روش که می تواند هم به سلامت گاوهای تازه زا در دوره انتقال و هم افزایش سطح تولید گله شما کمک کند اشاره شده است. 

1- بررسی روش های تغذیه در دوره خشکی، انتظار زایش و تازه زا و همچنین مصرف خوراک :

جیره های دوره خشکی و انتظار زایش که شامل سطح بهینه از ویتامین ها و مواد معدنی کم مصرف باشد و همچنین برای DCAD ، انرژی و پروتئین قابل متابولیسم بالانس شده باشد، اجازه می دهد تا گاوهای تازه زا با آنچه که بدان نیاز دارند شیردهی را شروع کنند. مطمئن شوید که گاوهای تازه زا به علوفه با کیفیت بالا دسترسی دارند و اجازه بدهید تا گاوها به آرامی خود را از جیره گاوهای انتظار زایش به جیره گاوهای پرتولید سازگار کنند. در طول چند هفته، جیره به شدت تغییر می کند، و برای سازگاری به این تغییرات زمان برای میکروب های شکمبه لازم است. به عنوان یک قانون، تغییر میزان نشاسته،NDF وADF جیره بین دوره انتظار زایش و تازه زا را به 10% یا کمتر از آن برسانید.

مصرف خوراک گاوهای تازه زا را بررسی کنید. برای بهبود مصرف خوراک، گاوهای تازه زا باید همیشه دسترسی آسان به خوراک داشته باشند. به خاطر داشته باشید که مصرف خوراک گاوهای بالغ عموما سریع تر از گاوهای شکم اول افزایش می یابد. اگر افزایش مصرف خوراک کند انجام می شود، جیره انتظار زایش، برنامه پرورش تلیسه، و وضعیت سلامتی گاوها را بررسی کنید. کیفیت علوفه باید بررسی شود، علوفه با کیفیت پایین می تواند حاوی میزان زیادی از  NDFغیرقابل هضم باشد که مصرف خوراک را محدود می کند، نرخ عبور را کاهش می دهد و باعث کاهش مصرف خوراک در این زمان بحرانی می شود. 

2 - تهیه جایگاه تمیز و راحت و آب تازه:
ورود به محیط و جایگاه جدید بعد از زایش می تواند استرس گاوهای تازه زا را افزایش دهد. برای افزایش آسایش گاوهای تازه زا محیط تمیز و راحت فراهم کنید. استال ها باید راحت باشند، و مرتب تمیز شوند و بستر عمیق داشته باشند تا رفتار خوابیدن و نشخوار را تحریک کنند. 

یک بهاربند با بسترbedded pack   گزینه دیگری است که می تواند آسایش کافی برای دام فراهم کند. کاملا ضروری است که روش هایی برای مدیریت تنش حرارتی استفاده کنید. مدیریت تنش حرارتی باید از دوره خشکی شروع شود برای از بین بردن هرگونه تاثیر منفی، شامل کاهش وزن تولد گوساله، کاهش وضعیت ایمنی گاو و گوساله، و کاهش کارایی خوراک و ماده خشک مصرفی. برای حفظ آسایش و ماده خشک مصرفی گاوها، روش های کاهش تنش حرارتی باید تا دوره گاوهای تازه زا ادامه یابد

 اهمیت تهیه آب تمیز و تازه در کل دوره تازه زا نباید نادیده گرفته بشود. منبع آب باید بطور مرتب چک شود برای ذرات بستر و سایر مواد و در یک دوره منظم تمیز شود. کیفیت آب نیز باید مرتب برررسی شود. حداقل 9 سانتیمتر برای هر گاو ابخوری در نظر بگیرید و به منظور جلوگیری از تجمع گاوهای غالب در یک آبخوری، چند آبخوری در بهاربند داشته باشید.

3 - مدیریت روابط اجتماعی و تراکم:
 
چون گاوهای تازهزا در معرض بیماریهای مختلف متابولیک قرار دارند و وضعیت ایمنی آنها میتواند به راحتی به خطر بیافتد، مهم است که روابط اجتماعی آنها در بهاربند گاوهای تازهزا مدیریت شود. اگر ممکن است، بهاربندی مجزا برای گاوهای تازهزا در نظر بگیرید و تراکم را مدیریت کنید. حفظ تراکم در سطح 90 درصد ظرفیت یا کمتر و تهیه فضای کافی آخور حداقل به میزان 70 سانتیمتر برای هر گاو باعث میشود تا این گاوها فضای کافی برای استراحت داشته باشند و همچنین از رقابت انها بر سر اخور کم کند. اگر فضا اجازه می دهد، تلیسه های تازه زا را از گاوهای بالغ جدا کنید تا اجازه سازگاری به تلیسه ها بدهید بدون اینکه استرس مواجهه با گاوهای بالغ را داشته باشند. این بهاربند مجزا امکان بررسی بیشتر انها را نیز فراهم میکند

4 -روشها و امکانات بررسی گاوها در سطح گله:
یک سوال مهم که بحث زیادی دارد این است که چه زمانی باید گاوها از بهاربند تازه زا 
به بهاربند پرشیر منتقل شوند. در اغلب اوقات، محدودیتهای کارگری و امکانات بر این که چه زمانی جابه جایی اتفاق میافتد، تاثیر میگذارند. برای ایجاد سیستم ارزیابی گاوهای تازهزا که بتواند نیازهای گله شما را برطرف کند، با تیم مشاوران حرفه ای مزرعه خود مشورت کنید. این روش باید براساس مشاهده هر گاو باشد. مطمئن شوید که تمام افرادی که با گاوهای تازه زا کار میکنند به خوبی آموزش دیده و اهمیت سلامتی گاوهای تازه زا را به خوبی درک کردهاند. گاوهای تازه زا حداقل باید دو بار در روز و برای بیشتر از 10 روز بررسی شوند. همیشه هم جلو و هم پشت گاوها در هنگام بررسی چک کنید.

لیستی از مواردی که باید در بررسی گاوهای تازه زا مورد توجه قرار گیرد به صورت زیر است:

دمای بدن:

 دمای بدن بالا میتواند یکی از اولین علامت های بیماری نهفته باشد. زمانی که دمای بدن اندازه گرفته میشود، مهم است که شرایط محیط در نظر گرفته شود، زیرا تنش حرارتی میتواند باعث افزایش دمای بدن به یک درجه بالاتر از دمای طبیعی بدن شود
ترشحات رحم:

این طبیعی است برای گاوها تا حدود 2 هفته بعد از زایش ترشحات رحمی داشته باشند. ولیکن، بوی نامطبوع یا رنگ غیرطبیعی علامتی از بیماری یا جفت ماندگی است. هر بخش قابل مشاهده از جفت که بعد از 12ساعت از زایش باقی مانده باشد به عنوان بیماری جفت ماندگی در نظر گرفته میشود و باید به خوبی درمان شود .

قوام مدفوع:

قوام، ظاهر و بوی مدفوع را بررسی کنید. مدفوع با حالت مایع که شواهدی از وجود خون یا بوی بد دارد میتواند نشانگر بیماری باشد یا اینکه شکمبه خوب کار نمی کند.

اشتها:

بسته به اینکه تجهیزات چگونه فراهم شده باشد، بررسی اشتهای گاوها سختتر نسبت به سایر صفات است. گاوهایی که خوراک نمیخورند و اسکور پرشدگی شکمبه مناسبی ندارند باید به صورت فیزیکی بررسی شوند، زیرا ممکن است یک بیماری داشته باشند

ظاهر فیزیکی:

 افراد آموزش دیده باید بررسی کنند که گاوها سالم یا بیمار به نظر میرسند. چشم و گوش گاوها باید چک شود. چشم های گود رفته میتوانند نتجه کم آبی، جابه جایی شیردان، یا عفونت باشند. گوش ها نباید افتاده یا سرد باشند، زیرا میتواند نشانه بیماری و تب شیر باشند. همچنین، مشاهده نرخ و رکورد گرفتن از تنفس، آیا گاوها سرفه میکنند یا نه چون میتواند نشانه پنومونی باشد
تولید شیر/ پر بودن پستان:

پر بودن پستان و تولید شیر شاخصی است از اینکه چقدر خوب یک گاو خوراک میخورد. پستانی که کاملا پر نشده باشد بیانگر نشانه ای از ناراحتی متابولیکی یا بیماری مانند متریت، کتوز، تب شیر، جابهجایی شیران یا پنومونی است. این علامتها میتواند ماده خشک مصرفی را کاهش دهد و باید به خوبی درمان شود. ادم طولانی مدت و زیاد نیز باید بررسی شود.

پر بودن شکمبه و نشخوار کردن:

گلههایی که حاوی گردنبندهای الکترونیک هستند باید میزان نشخوار را به صورت انفرادی بررسی کنند. گاوهای تازه زا در 5 تا 7 روز بعد از زایش باید حداقل 450 دقیقه در روز نشخوار کنند. برای گلههای بدون گردن بند، پر بودن شکمبه را بررسی کنید و مشاهده کنید که آیا گاو نشخوار میکند یا نه. نسخه ای برای نمونه برداری از نشخوار هر گاو در بهاربند تازهزا درست کنید. تست هایدیگری نیز میتواند انجام شود برای بررسی ورم پستان، کتوز، و تب شیر تحت حاد. این تستها میتواند بر اساس نیاز هر گله خاص طراحی شود. تغییر بهاربند میتواند تنشزا باشد و باید حداقل شود. گاوهای تازهزا را به گروه بعدی جابه جا کنید، زمانیکه بررسی هر کدام از این موضوعات نتیجه عادی داشت
5 -استفاده از افزودنیهای مناسب:

با مشورت مشاوران خود افزودنیهای مناسب که باید به جیره اضافه شود را بررسی کنید.

بعضی از این افزودنیها عبارت هستند از:
مخمر: میتواند ماده خشک مصرفی و عملکرد شکمبه را بهبود ببخشد
اسیدهای آمینه: متیونین، میتواند تولید شیر و ماده خشک مصرفی را بهبود ببخشد و سیستم ایمنی را با کاهش التهاب و تنش اکسیداتیو افزایش دهد
.
موننسین: میتواند متابولیسم انرژی را بهبود ببخشد

کولین محافظت شده: کمک میکند تا کبد چربی را خارج کند و درنتیجه کمک میکند تا از کبد چرب و کتوز جلوگیری شود

کروم: میتواند ماده خشک مصرفی و عملکرد ایمنی را بهبود ببخشد و از متابولیسم انرژی حمایت کند
.
ویتامینهای گروه
: B در تعادل انرژی نقش دارند و میتوانند سلامت و تولید را بهبود ببخشند
توکسین بایندرها: به خاطر تاثیر منفی بر عملکرد ایمنی و شکمبه، مایکوتوکسینها همیشه نگرانی هستند. مایکوتوکسین بایندرها باید در کل دوره انتقال مصرف شوند
.

گروه علمی شرکت آگرین تک  • تعداد بازدید: 834

دیدگاه ها

نظر شما پس از تایید مدیردر سایت نمایش داده می شود