تراکم بالا سلامت گاو را به خطر می اندازد

تراکم بالا در بهاربند گاوهای شیرده برای بهینه کردن تولید شیر و درآمد، روشی رایج

در حالی که تراکم بالا در بهاربند گاوهای شیرده برای بهینه کردن تولید شیر و درآمد، روشی رایج در بسیاری از گله های گاو شیری است، تحقیقات جدید بیان می کند که افزایش تراکم می تواند سلامت گاوها را در طولانی مدت به خطر بیاندازد و گاوهای بیشتری را در خطر حذف شدن قرار بدهد. 

  ریک گرانت Rick Grant متخصص تغذیه گاوهای شیری در William H. Miner Agricultural Research Institute و مک کامپل Mac Campbell تحقیقاتی را انجام دادند، که نشان داد تراکم بالا و محدود بودن دسترسی به خوراک خطر اسیدوز تحت حاد (SARA)را با افزایش مدت زمان کمتر بودن PH شکمبه از 5/8 افزایش می دهد.

شرایط سخت اقتصادی باعث می شود که دامدارها به منظور کاهش دورریز خوراک و کاهش هزینه ها، تلاش کنند تا خوراک را به نحوی بدهند که پسمانده کمتری داشته باشد.اما ترکیب تراکم بالا و محدودیت خوراک می تواند نتیجه منفی بیشتری بر  pHشکمبه داشته باشد. اگر گاوها در تراکم بالا باشند و دسترسی به خوراک نیز نداشته باشند، زمانی که به خوراک دسترسی پیدا می کنند تمایل دارند که در وعده های کمتری خوراک بخورند و در هر وعده نیز خوراک بیشتری بخورند. این عامل باعث تخریب عملکرد شکمبه می شود.

اگر خوراک مرتبا به سمت آخور حرکت داده نشود (اصطلاحا پوش آپ pushed up) یا آخور برای مدت طولانی تر از سه ساعت از خوراک خالی باشد، گاوها ممکن است به خودشان آسیب بزنند زیرا تلاش می کنند تا به خوراک بیشتری برسند. تحقیقات نشان داده است که به منظور رسیدن به خوراک گاوها می توانند به سمت آخور تقریبا 225 کیلو فشار وارد کنند. کمتر از نصف این فشار می تواند به بافت ها صدمه بزند. 

حتی مهم تر از آن، محیط تغذیه ای که در آن گاوها بطور متناوب از دسترسی به خوراک ناامید می شوند، باعث می شود تا آنها در طول زمان نسبت به مصرف خوراک اشتیاق کمتری داشته باشند


همچنین گاوهای با رتبه پایین دوست ندارند که در کنار گاوهای غالب غذا بخورند. مطالعه ای که در سال 2012 انجام شده است نشان داد که زمانی که شانس انتخاب داده شد برای خوراک خیلی خوش خوراک نزدیک گاوهای بالغ یا یک خوراک کمتر خوش خوراک در فاصله دورتر، اغلب گاوهای با رتبه پایین انتخاب کردند که خوراک کمتر خوش خوراک را به تنهایی مصرف کنند

حتی زمانی که فضای آخور به 2 تا 2/5 برابر برای هر گاو افزایش یافت، 40 درصد از گاوهای با رتبه پایین انتخاب کردند که خوراک بی کیفیت تر را در فاصله دورتر بخورند. بر اساس این مطالعات حتی دو برابر فضای آخور، برای رفتار تغذیه طبیعی ناکافی است.

اگر تراکم بالا نمی تواند کاهش یابد، ضروری است که خوراک به آسانی در دسترس باشد. تحقیقات نشان داد که توزیع خوراک تازه دو بار در روز مطلوب است. یک مطالعه نشان داد که 1/35 کیلو افزایش در ماده خشک مصرفی و ( 1/98 کیلو در تولید شیر) با دو بار تغذیه حاصل شد.
با دو بار تغذیه در روز خوراک بیشتری در کل روز در اختیار است و جداسازی خوراک کمتر اتفاق می افتد. تاثیر مثبت افزایش تعداد دفعات تغذیه در شرایط تنش حرارتی بیشتر است.

 Push upخوراک همچنین ضروری است.زمانی که تصمیم به push up خوراک می گیرید، به خصوص زمانی که رقابت برای خوراک زیاد است مثلا دو ساعت بعد از خوراک ریزی، تضمین کنید که خوراک به آسانی در دسترس دام باشد. تقریبا هر سه ساعت باید خوراک push up بشود. 

انجام این کار در شب ضروری است. در مطالعه ای دیگر، زمانی که خوراک از ساعت 8 شب تا 6 صبح در دسترس نبود، مصرف خوراک حدود 1/35 کیلو کاهش یافت که این موضوع برای زمانی که فقط خوراک یک بار توزیع می شد به دو برابر افزایش یافت.

گروه علمی شرکت آگرین تک  • تعداد بازدید: 937

دیدگاه ها

نظر شما پس از تایید مدیردر سایت نمایش داده می شود