15 روش برای کاهش تعداد سلول‌های بدنی شیر (SCC)

بیشتر دامداری‌ها هر روز تعداد SCC تانک شیر خود را کاهش می‌دهند ولی هنوز امکان پیشرفت بیشتر وجود دارد

بیشتر دامداریها هر روز تعداد SCC تانک شیر خود را کاهش میدهند ولی هنوز امکان پیشرفت بیشتر وجود دارد، حتی در بهترین گاوداری ها.

تیم علمی دانشگاه مینه سوتا روشهای زیر را برای بهبود کیفیت و بهداشت شیر پیشنهاد کرده است:

1- گاوها را خشک و تمیز نگه دارید. این موضوع تمیز بودن سر پستانکها را تضمین میکند و از ورود باکتریها به سرپستانکها جلوگیری میکند.

2- از افراد متخصص در این زمینه مشاوره بگیرید (دامپزشکها، متخصصین کارخانههای شیر، متخصصین دستگاههای شیردوش، و افراد متخصص در زمینه دامپروری).

3- میزان SCC گاوها را به صورت ماهانه و انفرادی بررسی کنید برای کمک به بررسی سلامت گله و همچنین مشخص کردن گاوهای بیمار و دچار عفونت.

4- ماهانه یک نمونه از تانک شیر خود را به آزمایشگاهی مطمئن بفرستید برای بررسی اینکه کدام باکتری باعث آلودگی گله شما شده است.

5- اگر جواب آزمایش تانک شیر بیانگر غلظت بالای عوامل بیماری زای مسری ورم پستان (Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae, or Mycoplasma) بود،با بررسی انفرادی گله گاوهای آلوده را تشخیص بدهید. انتشار بیماری بین گاوها را کاهش بدهید و کارتیههای پستان را که آلودگی زیادی دارند از چرخه شیردوشی خارج کنید.

6- اگر نمونه تانک شیر سطح بالایی از عوامل بیماریزای محیطی را نشان میدهد(گونههای دیگر استرپتوکوکوس به غیر از آگالاکسی،کلی فرمها)،مدیریت بستر و آماده سازی گاو برای دوشش را بهتر کنید. بسترهای آلی استال را بطور هفتگی تعویض کنید. هر روز، بستر قسمت انتهایی استالها را با بستر تمیز و تازه تعویض کنید،اگر از ماسه استفاده میکنید، بستر تمیز و تازه حداقل هفته ای یک بار اضافه کنید. هر روز سطح استال را مرتب و حفظ کنید و ماسههای فرسایش یافته که به خاک تبدیل شده اند را حذف کنید.

7- یکنواختی در شیردوشی را افزایش دهید. نظافت و شستشوی قبل و بعد از شیردوشی سر پستانک، 10 تا 20 ثانیه تمیز کردن، حداقل 30 ثانیه رگ زدن برای هر سرپستانک، و پاک کردن کامل انتهای سرپستانک قبل از زدن خرچنگی به پستان. این کار را تمرین کنید تا به زمان 60 تا 120 ثانیه برای آماده سازی قبل از دوشش برسید.

8- حتما قبل از دوشش اصلی، نمونه شیر هر پستانک را بررسی کنید برای تشخیص اینکه اگر SCC هر کارتیه پستان بالا بود شیر ان کارتیه را از شیردوشی خارج کنید.

9- گاوهایی که بطور مزمن درگیر میزان بالایSCC هستند را حذف کنید اگر به درمان پاسخ نمی دهند.
10- تمام کارتیههای گاوها را در زمان خشک کردن با تزریقهای داخل پستانی درمان کنید.
11- 
از teat sealer برای گاوهای خشک استفاده کنید.

12برای گاوهای خشک فضای کافی در نظر بگیرید، تهویه و بستر تمیز(داده هایDHIAمینه سوتا نشان میدهد که بطور متوسط 35 درصد گاوها و تلیسهها با میزان بالای SCC زایمان میکنند).

13- در زمان تنش حرارتی تا جایی که ممکن است گاوها را خنک و راحت نگه دارید
14- مگسها را کنترل کنید.
15-
 تجهیزات شیردوشی را در شرایط مناسب حفظ کنید. دستورالعمل روزانه برای بررسی و نگهداری تجهیزات فراهم کنید. قسمتهای پلاستیکی را در فاصله زمانی سفارش شده تعویض کنید. مطمئن شوید که سیستم نظافت دستگاه بطور مناسب و یکنواخت فعالیت می کند

 

گروه علمی شرکت آگرین تک


  • تعداد بازدید: 485

دیدگاه ها

نظر شما پس از تایید مدیردر سایت نمایش داده می شود