در زمان قطع شیر گوساله فقط به سن گوساله توجه نکنید

فرآیند شیرگیری یکی از این مواردی است که روش‌های مختلف مدیریتی یک نتیجه دارند

فرایند شیرگیری یکی از این مواردی است که روشهای مختلف مدیریتی یک نتیجه دارند، و آن هم این است که گوساله از خوراک مایع به خوراک جامد منتقل میشود. در بسیاری از واحدها، اغلب اوقات تصمیم برای از شیرگیری فقط بر اساس سن گوسالهها است. ولیکن برای تضمین اینکه انتقال موفق آمیز باشد، عوامل دیگری هستند که باید مورد توجه قرار بگیرند.

زمانیکه گوسالهها از شیرگرفته میشوند باید بتوانند مانند زمانیکه شیر میخوردند به افزایش‌رشد خود ادامه بدهند. اگر گوسالهها زمانیکه از شیر گرفته میشوند دچارکاهش رشد بشوند، نیاز داردکه بعضی تغییرات در دوره انتقال ایجاد شود تا تضمین کندکه گوسالهها آمادگی ایجاداین تغییرات تغذیه ای را دارند.

همه گوسالهها یکسان نیستند. پیش زمینه سلامتی آنها، دوقلو بودن، نژادهای مختلف، و مصرف مواد مغذی همگی عواملی هستند که باعث میشوند تا گوسالهها در نرخهای مختلف رشد کنند.زمانیکه گوسالهها فقط با توجه به سن از شیر گرفته میشوند، گوسالههایی وجود دارند که رشد کافی نکرده اند و از لحاظ فیزیولوژیکی آماده شیرگیری نیستند، مشکلات تنفسی بیشتری را تحمل کرده اند، و نمیتوانند رشد کافی داشته باشند زمانیکه از شیر گرفته میشوند.

در همه دامداریها عواملی هستند که میتوانند بر روش شیرگیری تاثیر بگذارند مانند فضای در دسترس، فراهم بودن زمان و نیروی کار، و سلامتی گوسالهها. ولیکن، برای تضمین انتقال موفق در شیرگیری، مهمترین عاملی که باید مورد توجه قرار بگیرد مصرف استارتر گوساله است.

امروزه در صنعت خوراک، انواع مختلفی از استارتر دردسترس گاودارها وجود دارد. ولیکن، بدون توجه به نوع استارتری که تغذیه میشود، برای تضمین اینکه گوساله قادر است از مواد مغذی که به آن تغذیه میشود استفاده کند سطح مصرف استارت بسیار مهم است.

تمام گوسالهها بایددرهفته اول زندگی استارتری خوش خوراک تغذیه کنند. گوسالهها نمیتوانند بلافاصله حجم زیادی مصرف کنند، بنابراین با میزان کم و سرعت پایین شروع به مصرف میکنند. به یاد داشته باشید که استارتر را روزانه تعویض کنید. خوراکهای خیس، قارچی و کهنه برای گوسالهها اشتها آور نیست. برای تحریک گوساله به مصرف استارتر، غلات باید خوش خوراک و اشتها آور باشند.

بین سطل مصرف استارتر وآب فاصله بگذارید تا گوسالهها آنها را با هم مخلوط نکنند، با این کار استارتر برای مدت زمان بیشتری تازه باقی میماند. زمانی‌که گوساله حداقل 200 گرم استارتر در روز مصرف کرد، گسترش شکمبه شروع میشود.

همیشه در دسترس بودن خوراک تازه باعث میشود تا گوساله زودتر شروع به مصرف خوراک بکند، در نتیجه باعث زودتر از شیر گرفته شدن آن میشود، و نهایتا هزینه پرورش را کاهش میدهد
زمانیکه گسترش شکمبه شروع میشود، حداقل21تا 28روز طول میکشد تابه حداکثر رشد برسد.درتولد، شکمبه گوساله فعالیتی ندارد.زمانیکه گوساله شروع به مصرف استارتر میکند، هضم مواد باعث تولید اسیدهای چرب میشود، عمدتا اسید بوتیریک.

اسید بوتیریک توسط شکمبه برای تولید پرزهای شکمبه استفاده میشود. زمانیکه پرزها توسعه یافتند جذب مواد مغذی و استفاده از آنها توسط گوساله آغاز میشود. شکمبه ای که به میزان کافی گسترش نیافته باشد باعث ایجاد گوساله ای میشود که ممکن است به خوردن ادامه بدهد اما نتواند به طور کامل از مواد مغذی در دسترس استفاده کند، که عمدتا باعث کاهش نرخ رشد میشود.

با بررسی مصرف استارتر، مهم است که گوساله تا زمانیکه حداقل900گرم استارتر درروز و برای مدت سه‌روز متوالی مصرف نکرده باشداز شیر گرفته نشود. اغلب‌اوقات زمانیکه گوسالهها براساس سن از شیرگرفته میشوند، این توصیه مورد توجه قرار نمیگیرد، که منجر به‌عدم توسعه شکمبه میشود که نمیتواند تغییرات تغذیه ای زیاد را مدیریت کند.

دانستن اینکه میزان مصرف استارتردر زمان قطع شیر چقدر است به اندازه دانستن اینکه چه زمانی‌گوساله شروع به مصرف میزان کافی از استارتر کرده است مهم نیست.

همچنین مهم است که بدانید رابطه معکوس بین مصرف استارتر و شیر وجود دارد. هرچه شیر بیشتری مصرف شود، استارتر کمتری مصرف میشود. این موضوع باید مد نظر باشد که شیر مصرفی گوساله را در زمان قطع شیر به تدریج کم کنیم.چون‌گوسالهها از زمانیکه آنها حداقل200گرم استارتر مصرف کرده اند به21 تا 28روز برای توسعه شکمبه نیاز دارند، کاهش میزان شیر مصرفی برای 3 هفته قبل از شیرگیری می‌تواند به تحریک گوساله برای مصرف استارتر کمک کند، که باعث شانس بهتر برای حداکثر رشد و توسعه شکمبه میشود.

تمرکز و توجه بیشتر به استارتر مصرفی، شانس بیشتری را در اختیار گوسالهها برای گسترش شکمبه می گذارد و تضمین اینکه به راحتی میتوانند از شیر گرفته بشوند. کاهش رشد گوسالههای از شیر گرفته شده اغلب باعث میشود تا دامدارها توجه بیشتری بکنند که کدام مرحله از پرورش دچار مشکل بوده است.

اگر چنین اتفاقی افتاد برنامه از شیرگیری گوسالهها را بررسی کنید و ببینید طبق روش‌های استاندارد است‌یا نه.مصرف استارتر باید مهمترین شاخص از شیرگیری باشد و حتما باید بررسی شود.

گروه علمی آگرین تک

  • تعداد بازدید: 108

دیدگاه ها

نظر شما پس از تایید مدیردر سایت نمایش داده می شود