تغییر تعداد قدم‌ها، خوابیدن، و رفتار خوردن در زمان شیردهی گاوهای جرزی و هلشتاین و ارتباط آنها با مصرف خوراک، تولید شیر و وزن بدن

دستگاه‌هایی که از رفتار دام‌ها به صورت خودکار رکورد برداری می‌کنند این موضوع را امکان پذیر می‌سازند

دستگاههایی که از رفتار دامها به صورت خودکار رکورد برداری میکنند این موضوع را امکان پذیر میسازند تا با دقت بالا رفتار خوردن و خوابیدن تعداد زیادی از گاوها اندازه گیری شود. در طول شیردهی، وزن، مصرف خوراک، و تولید گاوها تغییر میکند، ولیکن مطالعات گسترده که چگونه رفتار گاوهای شیری مرتبط است با خصوصیات تولیدی در دوره شیردهی محدود است. این مطالعه تغییرات در طول مدت خوابیدن و تغییرات رفتار گاوها در دوره شیردهی و اینکه چگونه این تغییرات مرتبط هستند با تولید شیر، وزن بدن، و مصرف خوراک در گاوهای یک شکم و چند شکم گاوهای هلشتاین و جرزی را توضیح میدهد.

اطلاعات 255گاو شیرده (43 یک شکم و80 چند شکم گاو جرزی، و56 یک شکم و76چند شکم گاو هلشتاین) از5تا200روز شیردهی بررسی شد.

زمان خوابیدن و تعداد قدمها ازطریق تگهای متصل به پا، مصرف خوراک اختیاری(از یک خوراک نسبتا مخلوط)از طریق آخورهای الکترونیکی؛و تولید شیر و وزن بدن در زمان شیردوشی به صورت اتوماتیک رکورد برداری شدند. اطلاعات از طریق رویه mixed linear models آنالیز شد.

گاوهای هلشتاین نسبت به گاوهای جرزی زمان بیشتری خوابیدند و خوردند، درحالی‌که گاوهای جرزی تعداد قدمهای بیشتری داشتند (25تا37%). گاوهای شکم اول نسبت به گاوهای چند شکم زمان کمتری خوردند و قدمهای بیشتری داشتند. نسبت به کمترین زمان خوابیدن که در ماه آگوست مشاهده شد، متوسط زمان خوابیدن بطور تقریبی در فوریه یک ساعت بیشتر بود.

گاوهای چند شکم نسبت به گاوهای شکم اول در هر دو نژاد جرزی و هلشتاین مدت زمان بیشتری بعد از زایش خوابیدند،ولیکن در شروع شیردهی زمان خوابیدن گاوهای چند شکم کاهش یافت درحالی‌که در گاوهای یک شکم افزایش یافت.درادامه شیردهی،گاوهای مسنتر تمایل داشتند تا زمان خوابیدن را بیشتر از گاوهای جوانتر افزایش بدهند. تغییرات روزانه رفتار (خوابیدن، خوردن، و قدم زدن) و تولید شیر، وزن بدن، و ماده خشک مصرفی رابطه زیادی با هم نداشتند.

ولیکن رابطه متوسطی بین تغییرات تولید شیر و ماده خشک مصرفی،و بین تغییرات زمان خوردن و نرخ خوردن وجود داشت. افزایش نرخ خوردن در گاوهای هلشتاین چند شکم با زمان خوابیدن ارتباط داشت. بطور کلی، استفاده از دستگاههای اتوماتیک رکوردبرداری رفتار،ارزیابی رابطه بین صفات رفتاری و تولیدی را ممکن میسازد،و اشکار میسازد که الگوی تغییرات درزمان شیردهی به شدت توسط نژاد و شکم زایش تحت تاثیر قرار میگیرد. گاوهای جرزی مدت زمان کمتری خوابیدند و خوردند اما قدمهای بیشتری نسبت به گاوهای هلشتاین داشتند.

 

گروه علمی شرکت آگرین تک

  • تعداد بازدید: 55

دیدگاه ها

نظر شما پس از تایید مدیردر سایت نمایش داده می شود