رفتار تغذیه ای و برخوردهای تهاجمی در آخور خوراک مرتبط است با افزایش اجسام کتونی و متریت درگاوهای شیری

آیا رفتارهای خوراک خوردن و تهاجمی قبل از زایش با گسترش کتوز و متریت بعد از زایش مرتبط است

کتون بالا و متریت در هفتههای اول بعد از زایش رایج هستند. این مطالعه بررسی میکند که آیا رفتارهای خوراک خوردن و تهاجمی قبل از زایش با گسترش کتوز و متریت بعد از زایش مرتبط است.گاوهای هلشتاین در 5گله تجاری برای کتوز(آنالیزBHBA) و متریت (با استفاده از ارزیابی چشمی و بویایی ترشحات واژن) بررسی شدند، هردو تست دوبار درهفته برای دوهفته انجام شد.

بر اساس این ارزیابی، ما یک نمونه متعادل از گاوهای سالم (بدون علامت از بیماری، 20 عدد)،یا گاوهای تشخیص داده با کتوز(20 عدد)یا متریت (20 عدد)، یا گاوهای تشخیص داده شده با هردو بیماری(20 عدد) داشتیم.

تصویر برداری ویدئویی از 8 هفته قبل از زایش(ارزیابی شده هر دو هفته برای 90 دقیقه بلافاصله بعد از توزیع خوراک تازه) برای ارزیابی رفتار خوراک خوردن و رقابت در آخور استفاده شد. رفتار خوردن قبل از زایش با تشخیص کتوز و متریت مرتبط بود.

مخصوصا، گاوهایی که زمان کمتری صرف خوردن کردند میزان بیشتری از کتوز و متریت داشتند. به ازاء هر 15 دقیقه افزایش زمان خوردن، احتمال سالم ماندن به میزان 1/3 برابر افزایش یافت. علاوه بر این، گاوهایی که قبل از زایش رفتار تهاجمی کمتری داشتند (بیشتر از سر آخور رانده شدند) احتمال بیشتری داشت که در دوره بعد از زایش مبتلا به هر دو بیماری بشوند.

احتمال سالم ماندن (در مقایسه با مبتلا شدن حداقل به یک بیماری) به میزان 1/9 برابر به ازائ هر 6 رفتار تهاجمی بیشتر افزایش یافت.

ما نتیجه گرفتیم که رفتار تهاجمی و خوراک خوردن قبل از زایش میتواند برای تعیین دامهای پرخطر در ابتلا به کتوز یا متریت بعد از زایش استفاده شود.

گاوهایی که در طول 90 دقیقه بعد از توزیع خوراک تازه در دوره قبل از زایش مدت زمان کمتری خوراک خوردند در خطر افزایش گسترش کتوز و متریت در دوره بعد از زایش بودند. علاوه بر این، مدلها نشان دادند که گاوهایی که مدت زمان بیشتری در محل خوراک خوردن باقی ماندند، احتمال بیشتری داشت که بعد از زایش سالم بمانند.گاوهای پر خطر نسبت به متریت و کتوز اغلب جابه جا شدند از آخور قبل از اینکه مریض بشوند.

ما نتیجه گرفتیم که رفتار تعذیه ای و تهاجمی گاوها قبل از زایش میتواند برای تعیین دامهایی که در خطر متریت و کتوز در بعد از زایش هستند مفید باشد.


گروه علمی شرکت آگرین تک

 

 

  • تعداد بازدید: 90

دیدگاه ها

نظر شما پس از تایید مدیردر سایت نمایش داده می شود