غلظت باکتری‌ها در بستر و ارتباط آن با بهداشت و کیفیت شیر گاوهای شیری

مقایسه تعداد باکتری‌ها بین انواع مختلف بستر گاوهای شیری مورد نیاز است. این نگرانی وجود دارد که میزان باکتری‌های

مقایسه تعداد باکتری­‌ها بین انواع مختلف بستر گاوهای شیری مورد نیاز است. این نگرانی وجود دارد که میزان باکتری­‌های بسترهای آلی افزایش یابد و باعث خطر برای سلامت پستان گاوهای شیری و کیفیت شیر شود.

موضوع این مطالعه عبارت است از بررسی:

1-درصد ماده خشک و تعداد باکتری­‌ها (استرپتوکوکوس، تمام باکتری­‌های گرم منفی و مخصوصا Klebsiella)در انواع مختلف بستر، و بررسی مدیریت مزرعه و جایگاه مرتبط با درصد ماده خشک و تعداد باکتری­‌ها.

2- آیا نوع بستر مرتبط است با بهداشت قسمت‌­های مختلف بدن گاو (پایین پاها، پستان، بالای پاها و پهلو) و عوامل جایگاه و مدیریتی مرتبط با بهداشت.

3- نوع بستر مرتبط با نمره باکتری بالا در شیر گاوها در سطح مزرعه و تانک شیر و عوامل مدیریتی مرتبط با بالاترین نمره باکتریایی.

70 مزرعه (44 فری استال و 26 تای استال) در اونتاریو، کانادا از اکتبر 2014 تا فوریه 2015 سه مرتبه با فاصله 7 روز بررسی شدند. در هر بار بررسی، نمونه‌­هایی از بستر استفاده شده و نشده برای تعیین ماده خشک و تعداد باکتری‌ها گردآوری شد. بستر استفاده شده از یک سوم انتهایی استال­‌ها نمونه گرفته شد. داده­‌ها بااستفاده از روش multivariable linear mixed models آنالیز شد.

طبقه بندی بسترها برای هر مزرعه به صورت زیر بود:

ماسه تازه (12 عدد)

کاه یا سایر علوفه  خشک (33 عدد)

محصولات چوبی (خاک اره، تراشه چوب، 17 عدد)

کمپوست مدفوع خشک و جامد (RMSs) هضم شده (8 عدد). 

در بسترهای استفاده شده، جدا از نوع بستر، ماسه در مقایسه با کاه و چوب و کود خشک، خشک ترین بود؛ و درصد بالاتر ماده خشک با میزان کمتر استرپتوکوکوس مرتبط بود.

با افزایش روزهای فاصله از زمانی که بستر تعویض شده بود یا ترمیم شده بود، تعداد استرپتوکوکوس و تمام باکتری­‌های گرم منفی افزایش یافت.

تعداد باکتری‌­های گرم منفی در بسترهای استفاده شد با نوع بستر متغیر بود:

کود خشک شده = ln cfu/mL 16/3 

کاه = ln cfu/mL 13/8 

ماسه تازه = ln cfu/mL 13/5 

چوب = ln cfu/mL 10/3

میزانKlebsiella  در بستر استفاده شده برای چوب (5/9 ln cfu/mLدر مقایسه با سایر انواع بستر کمتر بود. در گله­‌هایی که استال­‌های باریک‌تر داشتند میزان باکتری در شیر گاوها تمایل به افزایش داشت. گله‌­ها با استال­‌های دارای تشک در مقایسه با سیستم بستر عمیق (اغلب ماسه)، شیوع بیشتری از پستان­‌های کثیف داشتند. استال­‌های پهن‌­تر با تعداد باکتری کمتر در تانک شیر مرتبط است. ماده خشک کمتر بستر استفاده شده با میزان بیشتر تعداد باکتری­‌های تانک شیر مرتبط است. بطور کلی، مدیریت بستر می‌­تواند بر کیفیت شیر، غلظت باکتری­‌های بستر، و بهداشت گاوها تاثیر زیادی داشته باشد.

نتایج این مطالعه نشان داد که مدیریت بستر می­‌تواند تاثیر عمقی بر کیفیت شیر گاو، غلظت باکتریایی مواد بستر و بهداشت گاو داشته باشد. ماده خشک بالای بستر نقش مهمی در کاهش تعداد باکتری­‌های استرپتوکوکوس بسترهای استفاده شده دارد، درحالی‌که ماده خشک پایین بستر استفاده شده با کاهش کیفیت شیر در تانک شیر مرتبط است. علاوه بر این، اقدامات مدیریتی مانند افزودن مرتب بستر با کاهش تعداد باکتری‌­ها در بستر و بهداشت گاو مرتبط است. همچنین، عوامل جایگاه، سیستم شیردوشی و طراحی استال نیز با بهداشت گاو مرتبط است.

 

گروه علمی سها آگرین تک

 

  • تعداد بازدید: 83

دیدگاه ها

نظر شما پس از تایید مدیردر سایت نمایش داده می شود